Capes d'emplenament

Una capa d'emplenament és una capa especial que el Krita generarà sobre la marxa, la qual pot contenir un patró o un color sòlid.

../../_images/Fill_Layer.png

De manera predeterminada, el diàleg selecciona el color pla per a l'emplenament. Emplena la capa amb un color concret. Les capes d'emplenament acolorides creades de nou s'assignaran al color de fons actualment actiu, llevat que s'hagin fet mitjançant arrossegar i deixar una paleta de mostres a la pila de capes.

No obstant això, hi ha moltes més opcions, amb característiques més complexes:

Pintar sobre una capa d'emplenament

Una capa d'emplenament és una capa d'un sol canal, el qual vol dir que només té transparència. Per tant, podreu esborrar i pintar sobre les capes d'emplenament per a fer-les semiopaques, o per a quan només vulgueu tenir un color en particular. Com que són d'un sol canal, les capes d'emplenament també consumeixen una mica menys de memòria que les capes de pintura normals amb 4 canals.