Màscares de selecció

Les màscares de Selecció local permeten recordar i recuperar l'edició d'una selecció sobre una capa. Funcionen de manera similar als canals addicionals en altres programes d'edició d'imatges. Una diferència és la capacitat del Krita per a assignar-les a capes específiques i activar una selecció amb un sol clic sobre la capa. Simplement feu clic dret sobre la icona rodona amb el contorn de punts que hi ha sobre la capa de selecció local a l'acoblador Capes.

Per a crear una Màscara de selecció local, primer haureu de crear una selecció, després fer mouseright sobre la capa desitjada i seleccionar Selecció local.

En aïllar una màscara de selecció amb la drecera Alt + feu mouseleft, podreu realitzar les operacions de transformació, deformació i pintat sobre la selecció de la capa, modificant la selecció.

Una sola capa podrà contenir múltiples Màscares de selecció local. Repetint. Una sola capa podrà contenir múltiples Màscares de selecció local (Local Selection Masks -LSM-). Això és important perquè vol dir que, per exemple, podreu tenir diverses parts de contorn diferents d'una imatge i desar cadascuna com la seva pròpia LSM i després recuperar-la amb un sol clic. Sense utilitzar les LSM, hauríeu de crear una capa sobre una altra per a cada màscara. Això no només seria ineficient, sinó també per al Krita, ja que el programa s'alentiria en tractar de mantenir-se al dia amb tot. Les LSM són una de les característiques més importants del Krita!

L'exemple a continuació mostra tres elements LSM tots adjuntats (sota) la Capa 1. Qualsevol d'aquests es podrà activar i utilitzar en qualsevol moment.

../../_images/local-selection-mask.png

Selecció global

Podreu modificar la selecció global de la mateixa manera que podreu fer-ho amb una selecció local. Per a fer-ho, primer haureu d'activar la selecció global com un node de capa. Per a fer-ho, aneu a «Selecciona ‣ Mostra la màscara de selecció global». La selecció global, si teniu alguna cosa seleccionada, ara apareixerà a la part superior de la pila de capes com una màscara de selecció.