Divideix l'alfa

De vegades, especialment en el camp del desenvolupament de jocs, els artistes necessiten treballar amb el canal alfa de la textura per separat. Per a ajudar amb aquest flux de treball, el Krita té una funcionalitat especial anomenada Divideix l'alfa. Permet dividir el canal alfa d'una capa de pintura en una Màscares de transparència separada. L'artista podrà treballar sobre la màscara de transparència en un entorn aïllat i fusionar-la quan hagi acabat de treballar.

Com treballar amb el canal alfa de la capa

  1. Feu mouseright sobre una capa de pintura a l'acoblador Capes.

  2. Escolliu l'element de menú «Divideix l'alfa ‣ Divideix l'alfa en una màscara».

  3. Utilitzeu la vostra eina de pintura preferida per a pintar sobre la màscara de transparència. El negre pinta transparència (s'hi veu a través), el blanc pinta opacitat (visible). Els valors de gris pinten semitransparència.

  4. Si voleu aïllar el canal alfa, entreu al mode Aïllat fent mouseright + Aïlla la capa (o la drecera Alt + feu mouseleft).

  5. Quan acabeu d'editar la màscara de transparència, feu mouseright sobre seu i seleccioneu «Divideix l'alfa ‣ Escriu com a alfa».

Com desar una textura PNG i mantenir els valors de color en les àrees totalment transparents

Normalment, en desar una imatge en un fitxer, totes les àrees totalment transparents de la imatge s'emplenaran amb el color negre. Això passa perquè en compondre les capes de la imatge, el Krita elimina les dades de color dels píxels totalment transparents per raons d'eficiència. Per a evitar això, la pèrdua de les dades de color pot evitar la composició de la imatge, és a dir, limita la imatge a una sola capa sense cap màscara o efecte, o utilitzant el mètode següent:

  1. Feu mouseright sobre una capa a l'acoblador Capes.

  2. Escolliu l'element de menú «Divideix l'alfa ‣ Divideix l'alfa en una màscara».

  3. Feu mouseright sobre la màscara creada i seleccioneu «Divideix l'alfa ‣ Desa la fusió...».