Capes de grup

Mentre treballeu en un treball artístic complex, sovint trobareu la necessitat d'agrupar algunes capes o parts i elements d'aquest com a una unitat. Les Capes de grup són útils per a això, permeten segregar algunes capes, de manera que les podreu ocultar ràpidament, perquè pugueu transformar de forma recursiva el contingut del grup o podreu aplicar una màscara a totes les capes a dins d'aquest grup com si fossin una (p. ex., arrossegant una màscara existent cap a una capa de grup), etc. Podreu crear amb rapidesa una capa de grup seleccionant les capes que s'han d'agrupar i després prement la drecera Ctrl + G.

Una cosa a tenir en compte és que les capes a dins d'una capa de grup es consideraran per separat de l'exterior quan es compongui la capa de grup, totes les capes a dins d'un grup es combinaran primer, i després aquest resultat intermedi s'emprarà a l'exterior per a compondre la resta de la imatge. En el Photoshop, per contra, els grups tenen quelcom que s'anomena mode curtcircuitat, el qual fa que les capes es comportin com si no estiguessin en un grup i es componen juntament amb les altres capes de la pila. Les versions recents del Krita també ofereixen un mode curtcircuitat, el qual es pot habilitar per a obtenir un comportament similar.