Capa de filtratge

Les capes de filtratge mostren les capes que es troben sota seu, però amb un filtre com Estils de la capa, Difuminat, Nivells, Brillantor / Contrast. Per exemple, si afegiu una Capa de filtratge i trieu el Filtre de difuminat, veureu borroses cada capa sota la capa de filtratge.

A diferència d'aplicar un filtre directament sobre una secció d'una Capa de pintura, les Capes de filtratge en realitat no alteraran la imatge original a les Capes de pintura que hi ha sota seu. Una vegada més, edició no destructiva! Podreu modificar el filtre en qualsevol moment i els canvis sempre es podran alterar o eliminar.

No obstant això, a diferència de les Màscares de filtratge, les Capes de filtratge s'apliquen a tot el llenç per a les capes que es troben a sota. Per a aplicar una capa de filtratge només en algunes capes, podreu utilitzar la característica Capa de grup i afegir aquestes capes a un grup amb la capa de filtratge a la part superior de la pila.

Podreu editar la configuració per a una capa de filtratge, fent doble clic sobre seu a l'acoblador Capes.

Nota

Només els filtres nadius del Krita (els que estan al menú Filtres) es poden utilitzar amb les Capes de filtratge. Les Capes de filtratge no són compatibles amb els filtres del G'Mic integrats externament.