Soroll símplex

Novetat de la versió 4.2.

../../../_images/fill_layer_simplex_noise.png

Això emplena la capa amb soroll generat per l'OpenSimplex. L'OpenSimplex és diferent del més habitual soroll Perlin (sovint anomenat «núvols» en altre programari) i també és diferent del soroll Perlin millorat. L'OpenSimplex té menys defectes dimensionals (la textura «escaquer» subtil que es troba sovint al soroll Perlin d'alta freqüència) i és un estàndard obert omnipresent. Com que el soroll OpenSimplex és important per a la generació de textures, aquesta capa d'emplenament té l'opció de donar la volta a la vora del llenç. Podeu llegir més quant a l'OpenSimplex aquí.

Hi ha diferents casos d'ús per al soroll símplex. Un d'ells és crear patrons de repetició interessants, assolits apilant diversos emplenaments de soroll símplex amb modes de barreja diferents. Esdevé encara més expressiu quan es combina amb les capes d'ajustament de nivells. Això pot ser una utilitat profitosa per als artistes de textures en combinació amb una capa de filtratge de mapa de degradats per a proporcionar diversitat de color a una textura de repetició. Per als artistes tradicionals, les capes de soroll símplex es poden convertir a màscares de selecció per a crear dinàmiques de transparència de pinzell i efectes de màscara. Pot ser divertit experimentar amb combinacions diferents i produir resultats interessants!

Repetició

Indica si forçar o no el patró per a la repetició.

Freqüència

La freqüència de les ones utilitzades per a generar el patró. Una freqüència més alta donarà com a resultat un patró de soroll més fi.

Relació

La relació de les ones en les dimensions X i Y. Això farà que el soroll tingui un aspecte rectangular.

Usa una llavor personalitzada

La llavor per al component aleatori. Aquí podreu introduir qualsevol valor o text, i sempre s'intentarà utilitzar aquest valor per a generar els valors aleatoris (els quals després sempre seran els mateixos per a una llavor indicada). Si deixeu el valor buit, s'usarà el valor de la llavor assignada aleatòriament en crear la capa.