SeExpr

Novetat de la versió 4.4.

../../../_images/SeExpr-David-Revoy.jpg

Emplena la capa amb un patró especificat a través del llenguatge d'expressió SeExpr de Disney Animation.

El SeExpr és un llenguatge d'expressió aritmètica incrustable, el qual us permetrà escriure scripts similars a ombres. A través d'aquest llenguatge, el Krita pot afegir textures generades dinàmicament com lava (exemple anterior), camps de força, fusta, marbre, etc. a les capes.

Igual com els Patrons, també podreu crear els vostres propis i utilitzar-los. Per a veure alguns exemples, consulteu el fil «Procedural texture generator (example and wishes)» en el Krita Artists. Podeu descarregar-los com a un paquet a través del blog d'Amyspark.

Script

Seleccioneu la predefinició desitjada entre qualsevol de les predefinicions agrupades existents. Aquesta pestanya és idèntica al selector de predefinicions a Patró.

../../../_images/SeExpr_script.png
Opcions

Aquesta pestanya permet editar la predefinició seleccionada i aplicar el seu script a la capa.

../../../_images/SeExpr_editor.png

Hi ha tres seccions. La primera barra permet editar i desar la predefinició seleccionada:

../../../_images/SeExpr_editor_preset_mgmt.png

Si el vostre script és sintàcticament correcte, el quadre del mig us permetrà ajustar les seves variables mitjançant els ginys.

../../../_images/SeExpr_editor_widgets.png

El quadre inferior conté el text de l'script i mostra els errors de sintaxi detectats, si n'hi ha.

../../../_images/SeExpr_editor_script_error.png

Podeu ajustar la quantitat d'espai que tenen els dos últims quadres mitjançant el seu divisor.