Tons a la pantalla

Novetat de la versió 4.4.

Emplena la capa amb patrons senzills i regulars, com punts i línies, com els que s'empren en les tècniques tradicionals de tons a la pantalla o de semi to.

Tipus de tons a la pantalla
Patró

Selecciona l'aparença global (punts, línies).

Forma

Selecciona l'aparença específica del patró (per exemple: punts rodons, punts de diamant, línies rectes, línies d'ona sinusoïdal).

Interpolació

Selecciona com es fan les transicions des del patró de primer pla al de fons.

En la majoria dels casos, el patró de punts amb combinació amb el de forma rodona, l'efecte del mode d'interpolació no serà gaire notable.

../../../_images/fill_layer_screentone_type.png

D'esquerra a dreta, de dalt a baix: un patró de punts amb forma rodona, un patró de punts amb forma d'el·lipse, un patró de punts amb forma de diamant, un patró de punts amb forma quadrada, un patró de línies amb forma recta, un patró de línies amb forma d'ona sinusoïdal, un patró de línies amb forma triangular en forma d'ona, el patró de línia amb forma d'ona en dent de serra i el patró de línia amb forma de cortina.

Transformació

Seleccions com s'organitzarà geomètricament el patró a la imatge (posició, mida, gir, inclinació). Alguns patrons es beneficien de la capacitat de triar mides horitzontals i verticals per separat. Per exemple, el patró de línies amb ona sinusoïdal de manera predeterminada té un període petit i en triar una mida horitzontal grossa, el període també es veurà més grossa.

../../../_images/fill_layer_screentone_transformation.png

D'esquerra a dreta: un patró de punts amb forma rodona sense gir, un patró de punts amb forma rodona i girat 45 graus, un patró de línies amb forma d'ona sinusoïdal i una mida de 20 px en horitzontal i vertical, un patró de línies amb forma d'ona sinusoïdal i una mida de 50 px en horitzontal i 20px en vertical.

Postprocessat
Fons i de primer pla

Permet triar el color i l'opacitat del primer pla (punts, línies) i del fons.

Inverteix

Això inverteix el que es tracta com a primer pla i fons.

Brillantor i contrast

La brillantor controla com de prop del color de primer pla o de fons apareix el patró (què tan fosc o clar en el cas de primer pla negre i fons blanc). Llavors, si voleu simular punts petits, per exemple, establiu la brillantor a un valor alt i per a obtenir punts grossos, establiu un valor baix.

El contrast controla què tan suau o nítida és la transició entre els colors de primer pla i els de fons. De manera predeterminada, el contrast s'estableix al 50% (suau). Per a aconseguir les típiques vores nítides, el contrast s'haurà d'establir a un valor més alt.

../../../_images/fill_layer_screentone_postprocessing.png

Primera fila: diferents combinacions de colors de primer pla i de fons. Segona fila, d'esquerra a dreta: 25%, 50% i 75% de brillantor amb un 90% de contrast. Tercera fila, d'esquerra a dreta: 25%, 50% i 75% de contrast amb un 50% de brillantor.