Emplena amb un degradat

Novetat de la versió 4.4.2.

Emplena la capa amb un degradat de la mateixa manera que ho fa l'eina de degradat.

Opcions generals

Forma:
Lineal

Això dibuixarà un degradat recte. La distància i l'angle entre els punts inicial i final definiran la mida i el gir del degradat, respectivament.

Linear Gradient.

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Bilineal

Això dibuixarà un degradat recte, reflectit al llarg de l'eix. La distància i l'angle entre els punts inicial i final definiran la mida i el gir del degradat, respectivament.

../../../_images/bilinear.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Radial

Dibuixarà el degradat des d'un centre, definit pel punt d'inici, amb un radi igual que la distància entre els punts inicial i final.

../../../_images/radial.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Quadrat

Això dibuixarà el degradat des d'un centre en forma quadrada, definit pel punt d'inici. La distància i l'angle entre els punts inicial i final definiran la distància des d'aquest centre a un costat del quadrat i el seu gir, respectivament.

../../../_images/square.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Cònic

Envoltarà el degradat al voltant d'un centre, definit pel punt d'inici. L'angle entre els punts inicial i final definirà on comença el degradat.

../../../_images/conical.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Cònic simètric

Envoltarà el degradat al voltant d'un centre, definit pel punt d'inici, però reflectirà una vegada l'embolcall. L'angle entre els punts inicial i final definirà on comença el degradat.

../../../_images/conical_symmetric.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Espiral

Això dibuixarà el degradat des d'un centre en forma en espiral, definit pel punt d'inici. La distància i l'angle entre els punts inicial i final definiran la distància entre els bucles i el gir de l'espiral, respectivament.

../../../_images/spiral.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Espiral invertida

Això dibuixarà el degradat des d'un centre en forma en espiral, definit pel punt d'inici, però la direcció s'invertirà perpendicularment a la línia que passa pels punts inicial i final. La distància i l'angle entre els punts inicial i final definiran la distància entre els bucles i el gir de l'espiral, respectivament.

../../../_images/reverse_spiral.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Amb forma

Això donarà forma al degradat segons els límits de la imatge.

../../../_images/shaped_image_bounds.png
Repeteix:
Cap

Estendrà el degradat fins a l'infinit.

Endavant

Repetirà el degradat en una direcció.

Alternat

Repetirà el degradat, alternant la direcció normal i la inversa.

Inverteix

Inverteix la direcció del degradat.

Llindar antialiàsing

Controla com serà de suau la vora entre les repeticions.

  • Un valor igual que 0 significa que no hi ha suavitzat. La vora està pixelada.

  • Un valor més gran que 0 li diu al Krita quants píxels s'han de suavitzar a cada costat de la vora.

../../../_images/antialias_threshold.png

Esquerra: 0. Enmig: 0,5. Dreta: 1.

Opcions de posicionament

Inici

Permet que establiu el punt d'inici per al degradat (a l'eina de degradat, aquest serà el punt on feu clic per primer cop).

Final

Permet que establiu el punt final per al degradat (a l'eina de degradat, aquest serà el punt on deixeu anar el botó del ratolí després d'arrossegar).

Unitats

Podeu fer que els valors establerts per als punts inicial i final signifiquin coses diferents canviant les unitats associades amb ells:

Píxels

El valor indica una distància en píxels.

Percentatge de l'amplada

El valor indica una distància com a percentatge de l'amplada de la imatge. De manera que, si la imatge té 1.000 píxels d'amplada i 500 píxels d'alçada, i el valor és 25, llavors això es traduiria a píxels com 250 (el 25% de l'amplada).

Percentatge de l'alçada

El valor indica una distància com a percentatge de l'alçada de la imatge. De manera que, si la imatge té 1.000 píxels d'amplada i 500 píxels d'alçada, i el valor és 25, llavors això es traduiria a píxels com 125 (el 25% de l'alçada).

Percentatge del costat més curt

El valor indica una distància com a percentatge del costat més curt de la imatge. De manera que, si la imatge té 1.000 píxels d'amplada i 500 píxels d'alçada, i el valor és 25, llavors això es traduiria a píxels com 125 (el 25% del costat més curt).

Percentatge del costat més llarg

El valor indica una distància com a percentatge del costat més llarg de la imatge. De manera que, si la imatge té 1.000 píxels d'amplada i 500 píxels d'alçada, i el valor és 25, llavors això es traduiria a píxels com 250 (el 25% del costat més llarg).

Els valors que tenen unitats de percentatge són útils quan es canvia la mida de la imatge. Per exemple, si voleu tenir un degradat lineal que sempre vagi d'esquerra a dreta de la imatge, podreu establir el punt d'inici a (x = 0 píxels, y = 0 píxels) i el punt final a (x = 100% de l'amplada, y = 0 píxels).

D'altra banda, si voleu que un degradat tingui la mateixa mida independentment de la mida de la imatge, haureu d'utilitzar les unitats en píxels.

../../../_images/fill_layer_gradient_units.png

Per a crear un degradat com el de la imatge de dalt, podeu establir la coordenada X de la posició inicial a 80 píxels, el 25% de l'amplada o el 25% del costat més llarg, i la seva coordenada Y a 60 píxels, el 25% de l'alçada, o el 25% del costat més curt. Així mateix, podreu establir la coordenada X de la posició final a 240 píxels, el 75% de l'amplada o el 75% del costat més llarg, i la seva coordenada Y a 180 píxels, el 75% de l'alçada o el 75% del costat més curt.

Recordeu que si feu servir percentatges, les posicions inicial i final del degradat s'adaptaran a la mida de la imatge, mentre que l'ús d'unitats en píxels farà que les posicions del degradat siguin estàtiques.

Posicionament

Podeu triar si les coordenades del punt final seran relatives a les del punt d'inici.

Absoluta

La coordenada final indica una distància des de la cantonada superior esquerra de la imatge.

Relativa

La coordenada final indica una distància des del punt d'inici.

Sistema de coordenades

Podeu establir el punt final en coordenades cartesianes o polars.

Cartesiana

Les coordenades del punt final s'estableixen establint distàncies horitzontals i verticals relatives a la cantonada superior esquerra de la imatge o al punt d'inici.

Polar

Les coordenades del punt final s'estableixen establint un angle i una distància relativa al punt d'inici.

../../../_images/fill_layer_gradient_coordinate_system.png

Per a establir la posició del punt final en el degradat a la imatge de dalt, podeu utilitzar coordenades cartesianes i establir les coordenades X i Y relatives a la cantonada superior esquerra de la imatge (posicionament absolut) o relatives al punt d'inici (posicionament relatiu).

No obstant això, en alguns casos és més pràctic utilitzar les coordenades polars i establir la posició del punt final establint un angle i una distància respecte al punt d'inici (les coordenades polars sempre són relatives a la posició del punt d'inici).

Colors del degradat

Aquí podreu seleccionar els colors reals utilitzats pel degradat.