Màscares de transformació

En lloc de treballar amb un pinzell per a afectar la màscara, les màscares de transformació permeten transformar (moure, girar, inclinar, escalar i perspectiva) una capa sense aplicar la transformació directament a la capa de pintura i fer-la permanent.

De la mateixa manera que les Màscares de filtratge i de transparència es poden adjuntar a una Capa de pintura i no són destructives, també ho podreu fer amb la Màscara de transformació.

Novetat de la versió 5.0: Les màscares de transformació també es poden utilitzar en conjunt amb l'Acoblador Corbes d'animació per a Interpolar una animació.

Afegir una màscara de transformació

  • Primer afegiu una màscara de transformació a una capa existent.

  • Seleccioneu l'Eina de transformació.

  • Seleccioneu qualsevol dels modes de transformació a l'acoblador Opcions de l'eina i, amb la màscara de transformació seleccionada, apliqueu-los sobre la capa.

  • Premeu aplicar.

  • Alterneu la visibilitat de la transformació per a veure la diferència entre l'original i la transformació aplicada.

Nota

Les transformacions afins com Mou, Gira, Inclina, Escala i Perspectiva, s'actualitzen instantàniament una vegada s'actualitza l'original. Les altres transformacions com Deformació, Gàbia i Liqüescent prenen molta més potencia de procés, i per a no malbaratar, el Krita només les actualitza cada tres segons.

Per a editar una transformació, seleccioneu la màscara de transformació i intenteu utilitzar l'eina de transformació sobre la capa. El mode de transformació serà el mateix que la transformació emmagatzemada, independentment de la transformació que hàgiu seleccionat. Si canvieu els modes de transformació, la transformació es desfarà.