Eina de moure

toolmove

Amb aquesta eina, podreu moure la capa o selecció actual arrossegant amb el ratolí.

Mou la capa actual

Es mourà qualsevol cosa que es trobi a la capa seleccionada.

Mou la capa amb contingut

Es mourà qualsevol contingut que es trobi sobre la capa i que resti sota el cursor de moviment amb quatre caps.

Mou el grup sencer

Es mourà tot el contingut que es trobi sobre totes les capes. Depenent del nombre de capes, això podria resultar en moviments lents i, de vegades, bruscos. Utilitzeu aquesta opció amb moderació o només quan sigui necessari.

Drecera de la distància a moure (3.0+)

Permetrà establir quant i en quines unitats les accions de les tecles del cursor Fletxa esquerra, Fletxa amunt, Fletxa dreta i Fletxa avall mouran la capa.

Escala del moviment gran (3.0+)

Permet multiplicar el moviment de la Drecera de la distància a moure en prémer la tecla Maj abans de prémer una tecla de direcció.

Mostra les coordenades

Quan s'alterni, es mostraran les coordenades del píxel superior esquerre de la capa moguda en una finestra flotant.

Moviment restringit

Si feu clic, premeu la tecla Maj i després moveu la capa, el moviment estarà restringit a les direccions horitzontal i vertical. Si premeu la tecla Maj, feu clic i després moveu, es mouran totes les capes, amb el moviment restringit a les direccions horitzontal i vertical.

../../_images/Movetool_coordinates.png
Posició

Dona la coordenada superior esquerra de la capa, també es pot editar manualment.