Eina de selecció poligonal

toolselectpolygon

Aquesta eina està representada per un polígon amb una vora discontínua, permet fer Seleccions en una forma poligonal. Per a fer una selecció poligonal, feu mouseleft i col·loqueu els punts o nodes del polígon. Per a finalitzar l'àrea de selecció, feu mouseleft sobre el primer punt creat o feu doble clic mouseleft per a finalitzar el polígon.

Important

La major part del comportament de l'eina de selecció poligonal és comú a totes les altres eines de selecció, assegureu-vos de llegir Seleccions per a obtenir més informació sobre aquesta eina.

Dreceres i tecles apegaloses

  • Maj + fer mouseleft estableix temporalment la selecció subsegüent al mode «Afegeix». Alliberar la tecla Maj tornarà al mode permanent actual. El mateix per a les altres.

  • Alt + fer mouseleft estableix temporalment la selecció subsegüent al mode Sostreu.

  • Ctrl + fer mouseleft estableix temporalment la selecció subsegüent al mode Substitueix.

  • Maj + Alt + fer mouseleft estableix temporalment la selecció subsegüent al mode Interseca.

Novetat de la versió 4.2:

  • En passar el cursor per sobre de la línia puntejada de la selecció, o la desfilada de formigues com se l'anomena habitualment, el cursor es convertirà en la icona de l'eina de moviment, amb el qual fareu mouseleft i arrossegareu per a moure la selecció.

  • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

    Novetat de la versió 5.1.2: Si ja heu començat a fer una selecció, fer mouseright desfarà el darrer punt afegit.

Menu of polygonal selection

Truc

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar-ho a la Configuració per a l'eina als Configuració general.

Truc

Aquesta eina no està vinculada a cap drecera, si en voleu definir una, aneu a l'element de menú «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Dreceres de teclat» i cerqueu Eina de selecció poligonal, allà podreu seleccionar la drecera que voleu. Per a obtenir més informació, consulteu els Configuració de les dreceres.

Opcions de l'eina

Polygonal selection options
Mode

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Acció

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Antialiàsing

Alterna entre donar o no seleccions amb vores suaus. Hi ha qui prefereix vores precises per a les seves seleccions.

Nota

L'antialiàsing només estarà disponible en el mode selecció amb píxels.