Eina de polilínia

toolpolyline

Les polilínies es dibuixen com amb l'Eina de polígon, amb la diferència que el fet de fer doble clic indicarà el final de la polilínia i que no connectarà l'últim vèrtex amb el primer.