Eina de selecció del camí

toolselectpath

Aquesta eina, representada per una el·lipse amb una vora discontínua i un control de la corba, permet crear una Seleccions d'una àrea dibuixant un camí al seu voltant. Feu clic on vulgueu que resti cada punt del camí. Feu clic i arrossegueu entre els punts per a corbar la línia. Finalment, feu clic al primer punt que heu creat per a tancar el camí.

Dreceres i tecles apegaloses

  • Maj + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Maj mentre s'arrossega, però encara serà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

  • Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

  • Ctrl + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

  • Maj + Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

Novetat de la versió 4.2:

  • Passar el cursor sobre una selecció permet moure-la.

  • Quan no s'està fent activament una selecció, fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres. Si ja heu començat a fer una selecció, fer mouseright desfarà el darrer punt afegit.

Nota

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar el canvi als Configuració general.

Opcions de l'eina

Novetat de la versió 4.1.3:

Corba de moviment suau

En alternar, els nodes s'inicialitzaran amb corbes suaus en lloc d'angles. Desactiveu aquesta opció si voleu crear angles més definits per a un node. Això no afectarà la nitidesa de la corba en arrossegar després de fer clic.

Antialiàsing

Alterna entre donar o no seleccions amb vores suaus. Hi ha qui prefereix vores precises per a les seves seleccions.

Novetat de la versió 4.2:

Corba de moviment suau

En alternar, els nodes s'inicialitzaran amb corbes suaus en lloc d'angles. Desactiveu aquesta opció si voleu crear angles més definits per a un node. Això no afectarà la nitidesa de la corba en arrossegar després de fer clic.

Delta de l'ajust de l'angle

L'angle al qual s'ajustarà.

Activa l'ajust de l'angle

L'ajust de l'angle farà que sigui més fàcil tenir la següent línia en un angle específic de l'actual. L'angle estarà determinat pel Delta de l'ajust de l'angle.