Eina de selecció el·líptica

toolselectellipse

Aquesta eina està representada per una el·lipse amb una vora discontinua, permet fer Seleccions d'una àrea el·líptica. Simplement feu mouseleft i arrossegueu al voltant de la secció que voleu seleccionar.

Important

La major part del comportament de l'eina de selecció el·líptica és comú a totes les altres eines de selecció, assegureu-vos de llegir Seleccions per a obtenir més informació sobre aquesta eina.

Dreceres i tecles apegaloses

 • J seleccionarà aquesta eina.

 • R estableix la selecció a «Substitueix» a les Opcions de l'eina, és el mode predeterminat.

 • A estableix la selecció a «Afegeix» a les Opcions de l'eina.

 • S estableix la selecció a «Sostreu» a les Opcions de l'eina.

 • mouseleft + Majús. limita la selecció a un cercle perfecte. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Majús.)

 • mouseleft + Ctrl fa que la selecció canviï de mida des del centre. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Ctrl)

 • mouseleft + Alt permet moure la selecció. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Alt)

 • Majús. + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Majús. mentre s'arrossega, però encara serà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

 • Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

 • Ctrl + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

 • Majús. + Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

  Novetat de la versió 4.2:
 • En passar el cursor per sobre de la línia puntejada de la selecció, o la desfilada de formigues com se l'anomena habitualment, es convertirà el cursor a la icona de l'eina de moviment, amb el qual fareu mouseleft i arrossegareu per a moure la selecció.

 • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

Menu of elliptical selection

Suggerència

Per a sostreure un cercle perfecte, podreu seguir dos mètodes diferents:

 1. Premeu la tecla S per a sostreure i feu|mouseleft| per a seleccionar i premeu la tecla Majús. mentre arrossegueu per a limitar a un cercle perfecte.

 2. Premeu Alt + feu mouseleft, després deixeu anar la tecla Alt mentre arrossegueu i premeu la tecla Majús. per a limitar.

Truc

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar el canvi als Configuració general.

Opcions de l'eina

Elliptical selection options
Mode

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Acció

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Antialiàsing

Alterna entre donar o no seleccions amb vores suaus. Hi ha qui prefereix vores precises per a les seves seleccions.

Nota

L'antialiàsing només estarà disponible en el mode selecció amb píxels.

Amplada

Mostra l'amplada actual mentre creeu la selecció. Podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja l'amplada per a que en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja l'amplada

Obliga que la següent selecció tingui l'amplada actual.

Alçada

Mostra l'alçada actual mentre creeu la selecció. Podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja l'alçada per a que en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja l'alçada

Obliga que la següent selecció tingui l'alçada actual.

Relació

Mostra la relació entre l'alçada i l'amplada de la selecció. A l'igual que amb l'Alçada i Amplada, podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja la relació d'aspecte per a que en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja la relació d'aspecte

Obliga que la següent selecció tingui la relació d'aspecte actual.

Suggerència

Si voleu que la selecció sigui d'una mida específica:

 1. Escriviu l'amplada i alçada.

 2. Premeu els botons Bloqueja l'amplada i Bloqueja l'alçada.

 3. Feu mouseleft on voleu que estigui la vostra selecció.