Eina d'el·lipses

toolellipse

Empreu aquesta eina per a pintar una el·lipse. El pinzell seleccionat s'utilitzarà per a dibuixar el contorn de l'el·lipse. Feu clic i manteniu premut el botó esquerre del ratolí per a indicar una cantonada del «rectangle contenidor» de l'el·lipse, després moveu el ratolí a la cantonada oposada. El Krita mostrarà una vista prèvia de l'el·lipse utilitzant una línia prima. Deixeu anar el botó per a dibuixar l'el·lipse.

Mentre s'arrossega l'el·lipse, podreu utilitzar diferents modificadors per a controlar la mida i la posició de l'el·lipse:

Per a fer un cercle en lloc d'una el·lipse, manteniu premuda la tecla Majús. mentre arrossegueu. Després de deixar anar la tecla Majús., qualsevol moviment del ratolí donarà de nou una el·lipse:

../../_images/Krita_ellipse_circle.gif

Per a mantenir fix el centre de l'el·lipse i només fer créixer i encongir l'el·lipse al seu voltant, manteniu premuda la tecla Ctrl mentre arrossegueu:

../../_images/Krita_ellipse_from_center.gif

Per a moure l'el·lipse al voltant, manteniu premuda la tecla Alt:

../../_images/Krita_ellipse_reposition.gif

Podreu canviar entre els mètodes d'arrossegament de cantonada/cantonada i centre/cantonada tan sovint com vulgueu mantenint premuda o deixant anar la tecla Ctrl, sempre que manteniu premut el botó esquerre del ratolí. Amb la tecla Ctrl premuda, els moviments del ratolí afectaran totes quatre cantonades del quadre contenidor (en relació amb el centre), sense la tecla Ctrl, la cantonada oposada a la que s'està movent romandrà immòbil. Prement la tecla Alt, les quatre cantonades es veuran afectades, però la mida es mantindrà la mateixa.

Opcions de l'eina