Eina de mesura

toolmeasure

Aquesta eina s'utilitza per a mesurar distàncies i angles. Feu mouseleft per a indicar el primer punt final o vèrtex de l'angle, manteniu premut el botó, arrossegueu fins al segon punt final i deixeu anar el botó. El resultat es mostrarà a l'acoblador Opcions de l'eina. Podreu escollir les unitats de longitud des de la llista desplegable.

Opcions de l'eina

Les opcions per a la mesura permeten canviar entre les unitats emprades. La conversió d'unitats variarà segons la configuració PPP d'un document.