Eina de delimitació i emplenament

toolenclosefill

L'eina de delimitació i emplenament és un mètode diferent per a emplenar àrees grans de color. En lloc de seleccionar cada àrea que voleu emplenar, o dibuixar el color associat de cada àrea, aquesta eina permet seleccionar una àrea, i ho emplenarà tot dins d'aquesta àrea.

../../_images/enclose_and_fill_basic_usage.png

Ús senzill de la delimitació i l'emplenament. Dibuixeu un rectangle al voltant de tot el que vulgueu emplenar i el Krita intentarà trobar totes les àrees possibles dins d'aquest rectangle que es puguin emplenar.

Opcions de l'eina

Mètode de delimitació

Quin tipus de mètode utilitzar per a l'àrea de delimitació. Les diferents imatges requereixen mètodes diferents.

Rectangle

Utilitza un rectangle per a dibuixar l'àrea de delimitació.

El·lipse

Utilitza una el·lipse, igual que la selecció el·líptica per a dibuixar l'àrea de delimitació.

Corba de Bézier

Utilitzeu una corba de Bézier per a dibuixar l'àrea de delimitació.

Llaç

Utilitza una selecció a mà alçada per a dibuixar l'àrea de delimitació.

Pinzell

Utilitza un pinzell amb la mida actual de pinzell per a dibuixar una àrea de delimitació. La mida del pinzell està determinada per la mida del pinzell actiu, i es pot redimensionar amb Maj + mouseleft.

Què emplenar

A més de triar com crear una zona de delimitació, també és possible triar quines regions trobades s'emplenaran. El Krita pot diferenciar entre el color (o la seva manca) d'una regió, així com els colors pels quals està circumdada. Per a algunes d'aquestes opcions cal seleccionar un color específic i, per tant, es mostra un botó de selecció de color. Les opcions Extensió de la regió controlen la precisió amb què un color donat coincideix amb aquest color seleccionat.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas.png

Una imatge que il·lustra les àrees diferents que pot trobar aquesta eina dins d'aquesta imatge. Cada àrea té un contorn diferent per a indicar que és una àrea separada. Tots els exemples següents mostren aquests contorns per a demostrar quines àrees se seleccionen, però cal tenir en compte que només són per a la demostració i no es mostraran en una situació real.

Nota

Quan Referència s'estableix a Totes les capes només les àrees del llenç que mostren els marcadors de transparència es consideren transparents.

Totes aquestes opcions tenen un commutador per a Inverteix, el qual inverteix quines regions s'emplenen.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_all.png

Demostració de quines àrees s'emplenaran quan s'utilitzi Totes les regions i l'àrea de delimitació indicada. Les àrees blaves són les àrees seleccionades.

Totes les regions.

Les regions trobades s'emplenaran. L'opció més bàsica.

Les opcions següents tenen una opció per a Inclou les regions del contorn, que també emplenarà tot el que segueix les condicions escollides, però no està completament delimitat per l'àrea de delimitació.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_area.png

A dalt a l'esquerra: Regions d'un color específic establert a blanc crema, a la part superior dreta: Regions transparents, a baix: Regions d'un color específic o transparents.

Regions d'un color específic.

Només s'emplenaran les regions que siguin un color específic. Si teniu una imatge complexa on les figures separades tenen tota la seva silueta en un color separat, això es pot utilitzar per a afectar només la silueta d'una sola figura.

Regions transparents.

Només s'emplenaran les regions transparents. Útil per a emplenar art lineal.

Regions d'un color específic o transparents.

Combina les opcions de transparent i de color específic.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_all_except.png

Superior esquerra: Totes les regions excepte les d'un color específic establertes a blanc crema, superior dreta: Totes les regions excepte les transparents, a baix a l'esquerra: Totes les regions excepte les d'un color específic o transparent, i a baix a la dreta: Totes les regions excepte les transparents amb Inclou les regions del contorn activada, limitada a una àrea petita.

Totes les regions excepte les d'un color específic.

Emplena totes les regions excepte aquelles amb el color seleccionat. Si establiu el color seleccionat a vermell i el Llindar per exemple, a 50, llavors no només vermell, sinó també s'evitaran els colors propers al vermell, com el rosa i el taronja.

Totes les regions excepte les transparents.

Emplena totes les regions excepte les transparents. Això és útil quan primer heu emplenat una silueta, així que seleccioneu només les àrees que estan dins d'aquesta silueta.

Totes les regions excepte les d'un color específic o transparent.

No emplena ni el transparent ni el color específic.

../../_images/enclose_and_fill_potential_areas_fill_surrounded.png

Superior esquerra: per a demostrar les característiques següents, la imatge d'exemple ha tingut alguns ajusts: Els contorns s'han acolorit i s'han afegit algunes siluetes vermelles de maduixes. Regions circumdades per un color específic establert a gris, a baix a l'esquerra: Regions circumdades per transparent i a baix a la dreta: Regions circumdades per un color específic o transparent.

Regions circumdades per un color específic.

Emplena totes les regions circumdades per un color específic. Això és útil quan teniu art lineal que utilitza diferents contorns de colors per a característiques diferents.

Regions circumdades per transparent.

Emplena regions que estan circumdades per transparent. Si establiu el mode de barreja a Esborra, es pot utilitzar per a netejar els punts petits i altres sorolls en una àrea transparent sense afectar el dibuix principal.

Regions circumdades per un color específic o transparent.

Combina les dues anteriors.

Característiques compartides amb l'eina d'emplenament

Més enllà d'aquests, es comparteixen una sèrie de característiques amb l'eina d'emplenament, entre les quals es troben Extensió de la regió, Ajustaments i Referència. Aquestes funcionen de la mateixa manera que les documentades a la pàgina de l'eina d'emplenament, llevat de Extensió de la regió, la qual afecta el color seleccionat per a la selecció de la regió.