Eina de selecció rectangular

toolselectrect

Aquesta eina està representada per un rectangle amb una vora discontínua, permet fer Seleccions en una forma rectangular. Per a crear una selecció rectangular, simplement feu mouseleft i arrossegueu sobre l'àrea del llenç que voleu seleccionar.

Important

La major part del comportament de l'eina de selecció rectangular és comú a totes les altres eines de selecció, assegureu-vos de llegir Seleccions per a obtenir més informació sobre aquesta eina.

Dreceres i tecles apegaloses

 • Ctrl + R seleccionarà aquesta eina.

 • Fer mouseleft + Maj limita la selecció a un quadrat perfecte. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Maj)

 • Fer mouseleft + Ctrl fa que la selecció canviï de mida des del centre. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Ctrl)

 • Fer mouseleft + Alt permet moure la selecció. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la tecla Alt)

 • Maj + fer mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Maj mentre s'arrossega, però encara estarà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

 • Alt + fer mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

 • Ctrl + fer mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

 • Maj + Alt + fer mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

Novetat de la versió 4.2:

 • En passar el cursor per sobre de la línia puntejada de la selecció, o la desfilada de formigues com se l'anomena habitualment, es convertirà el cursor a la icona de l'eina de moviment, amb el qual fareu mouseleft i arrossegareu per a moure la selecció.

 • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

Menu of rectangular selection

Novetat de la versió 5.0:

 • Fer mouseleft + Ctrl + Alt permet fer girar el rectangle al voltant de la cantonada marcada. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la drecera Ctrl + Alt).

 • Fer mouseleft + Ctrl + Alt + Maj permet fer girar un quadrat perfecte restringit al voltant de la cantonada marcada. (Assegureu-vos de fer mouseleft abans de prémer la drecera Ctrl + Alt + Maj).

Suggeriment

Per a sostreure un quadrat perfecte, podeu fer el següent: premeu la drecera Alt + feu mouseleft, després deixeu anar la tecla Alt mentre arrossegueu i premeu la tecla Maj per a limitar.

Truc

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar el canvi als Configuració general

Opcions de l'eina

Rectangular selection options
Mode

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Acció

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Antialiàsing

Alterna entre donar o no seleccions amb vores suaus. Hi ha qui prefereix vores precises per a les seves seleccions.

Nota

L'antialiàsing només estarà disponible en el mode selecció amb píxels.

Amplada

Mostra l'amplada actual mentre creeu la selecció. Podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja l'amplada perquè en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja l'amplada

Obliga que la següent selecció tingui l'amplada actual.

Alçada

Mostra l'alçada actual mentre creeu la selecció. Podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja l'alçada perquè en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja l'alçada

Obliga que la següent selecció tingui l'alçada actual.

Relació

Mostra la relació entre l'alçada i l'amplada de la selecció. Com amb l'Alçada i Amplada, podreu escriure manualment el valor i fer servir Bloqueja la relació d'aspecte perquè en la propera selecció tingueu el valor seleccionat.

Bloqueja la relació d'aspecte

Obliga que la següent selecció tingui la relació d'aspecte actual.

Suggeriment

Si voleu que la selecció sigui d'una mida específica:

 1. Escriviu l'amplada i alçada.

 2. Premeu els botons Bloqueja l'amplada i Bloqueja l'alçada.

 3. Feu mouseleft on voleu que estigui la vostra selecció.

Novetat de la versió 4.1.3:

Arrodoniment de X

El radi horitzontal de les cantonades del rectangle.

Arrodoniment de Y

El radi vertical de les cantonades del rectangle.

Enllaça la cadena

Quan es vincula, es bloquejarà la relació d'aspecte entre la rodonesa de les coordenades X i Y. Per a desconnectar la cadena simplement feu clic als enllaços i se separarà en dues parts.