Eina d'edició de patrons

toolpatternedit

Obsolet des de la versió 4.0: L'eina per a l'edició de patrons es va eliminar en la versió 4.0, actualment no hi ha manera d'editar amb un patró d'emplenat per als vectors.

L'eina per a l'edició de patrons funciona sobre les Formes vectorials que utilitzen Emplena amb un patró. En aquestes formes, l'eina d'edició de patrons permet canviar la mida, la proporció i l'origen d'un patró.

Editar sobre el llenç

Podeu canviar l'origen fent clic i arrossegant el node superior, això només és possible en el mode En mosaic.

Podeu canviar la mida i la proporció fent clic i arrossegant el node inferior. No hi ha manera de restringir la proporció en l'edició sobre el llenç, això només és possible en els modes Original i En mosaic.

Opcions de l'eina

Hi ha diverses Opcions de l'eina per a un ajust fi:

Primer hi ha les opcions de Patró.

Repetició:

Es pot establir a:

Original:

Només mostrarà una còpia del patró sense estirar.

En mosaic (predeterminat):

Permetrà que el patró aparegui en mosaic a les direccions «X» i «Y».

Estira:

Estirarà la imatge del Patró fins a la forma.

Punt de referència:

Origen del patró. Es pot establir a:

  • Superior esquerra

  • Superior

  • Superior dreta

  • Esquerra

  • Centre

  • Dreta

  • Inferior esquerra

  • Inferior

  • Inferior dreta

Desplaçament del punt de referència:

Per a ajustos addicionals, establir en percentatges.

X:

Desplaçament en la coordenada «X», de manera horitzontal.

Y:

Desplaçament en la coordenada «Y», de manera vertical.

Desplaçament del mosaic:

El desplaçament del mosaic si el patró està en mosaic.

Mida del patró:

Ajustament fi del canvi de mida del patró.

Amp.:

L'amplada en píxels.

Alç.:

L'alçada en píxels.

I després hi ha els Patrons, el qual és un acoblador de mini patrons, i on podreu seleccionar el patró utilitzat per a emplenar.