Eina del color de mostra

Aquesta eina permet triar un punt del llenç i fer que el color d'aquest punt sigui el color de primer pla actiu. Quan se selecciona una eina de pintura o dibuix, també es podrà accedir ràpidament a l'eina Mostra de color prement la tecla Ctrl.

../../_images/Color_Dropper_Tool_Options.png

Hi ha diverses opcions que es mostren a l'acoblador Opcions de l'eina quan està activa l'eina Mostra de color:

La primera llista desplegable permet seleccionar si voleu mostrejar des de totes les capes visibles o només des de la capa activa. També podreu triar que la vostra selecció actualitzi el color de primer pla actual, el qual s'afegirà a una paleta de colors, o que faci ambdues coses.

Canviat a la versió 5: Aquesta eina s'ha reanomenat i ara es diu constantment l'eina Mostra de color. (Prèviament, se'n feia referència d'una manera no consistent com Selector de color -en anglès Color Picker o Color Selector).

Novetat de la versió 4.1: La secció central conté unes quantes propietats que canvien la forma en què la Mostra de color pren el color. Podreu establir un Radi, el qual farà la mitjana dels colors en l'àrea al voltant del cursor, i ara també podreu establir un percentatge de Barreja, el qual controlarà la quantitat de color que s'«absorbirà» i es mesclarà amb el vostre color actual. Llegiu Mesclar els colors per a obtenir informació sobre com es pot utilitzar l'opció de barreja de la Mostra de color com una eina per a mesclar els colors que es troben fora del llenç.

A la part inferior es troba el Rètol informatiu, el qual mostrarà les dades per canal sobre el color seleccionat més recentment. Les dades de color es poden mostrar com a números de 8 bits o percentatges.