Eina d'edició de degradats

toolgradientedit

Obsolet des de la versió 4.0: Aquesta eina s'ha eliminat en el Krita 4.0 i la seva funcionalitat s'ha integrat dins de l'Eina de selecció amb formes.

Aquesta eina permet editar el degradat en el llenç, però només funciona per a les capes vectorials. Si teniu seleccionada una forma vectorial i dibuixeu una línia sobre el llenç, veureu els nodes i les aturades en el degradat. Moveu-vos al voltant dels nodes per a moure el degradat. Seleccioneu les aturades per a canviar el seu color a l'acoblador Opcions de l'eina o per a moure la seva posició en el degradat del llenç. Podreu seleccionar el degradat preestablert a l'acoblador de l'eina per a canviar el degradat de la forma activa perquè utilitzi aquestes aturades.