Eina de degradat

toolgradient

L'eina de Degradat es troba al Plafó d'eines. Feu clic esquerre arrossegant aquesta eina sobre la part activa del llenç per a dibuixar el degradat actual. Si hi ha una selecció activa, similar a l'Eina d'emplenament, l'acció de pintar es limitarà a les vores de la selecció.

Opcions de l'eina

Forma:
Lineal

Dibuixarà un degradat recte.

Linear Gradient.

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Bilineal

Dibuixarà un degradat recte i es reflectirà al llarg de l'eix.

../../_images/bilinear.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Radial

Dibuixarà el degradat des d'un centre, definit per on comença el traç.

../../_images/radial.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Quadrat

Dibuixarà el degradat des d'un centre en una forma quadrada, definit per on comença el traç.

../../_images/square.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Cònic

Envoltarà el degradat al voltant d'un centre, definit per on comença el traç.

../../_images/conical.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Cònic simètric

Envoltarà el degradat al voltant d'un centre, definit per on comença el traç, però reflectirà l'embolcall una vegada.

../../_images/conical_symmetric.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Espiral

Dibuixarà el degradat en espiral des d'un centre, definit per on comença el traç.

../../_images/spiral.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Espiral invertida

Dibuixarà el degradat en espiral des d'un centre, definit per on comença el traç, però la direcció és invertida perpendicularment a la direcció del traç.

../../_images/reverse_spiral.png

Esquerra: Cap. Enmig: Endavant. Dreta: Alternat.

Amb forma

Donarà forma al degradat en funció de la selecció o capa.

../../_images/shaped.png
Repetició:
Cap

Estendrà el degradat fins a l'infinit.

Endavant

Repetirà el degradat en una direcció.

Alternat

Repetirà el degradat, alternant la direcció normal i la inversa.

Llindar antialiàsing

Controla com serà de suau la vora entre les repeticions.

  • Un valor igual que 0 significa que no hi ha suavitzat. La vora està pixelada.

  • Un valor més gran que 0 li diu al Krita quants píxels s'han de suavitzar a cada costat de la vora.

../../_images/antialias_threshold.png

Esquerra: 0. Enmig: 0,5. Dreta: 1.

Inverteix

Inverteix la direcció del degradat.

Tramat

Novetat de la versió 5.0.

Els 8 bits de profunditat de color no és suficient per a crear un degradat veritablement suau. Aquesta opció ho alleuja afegint-hi un tramat amb estil de soroll blau en 8 bits.

Example showing gradients with and without dithering.

En l'exemple anterior, la part superior esquerra és un degradat subtil sense tramat. La part inferior esquerra és amb tramat i soroll blau. Els dos exemples de la dreta són els mateixos que a l'esquerra, però aplicant un filtre de contrast de manera que esdevé obvi el patró amb tramat de soroll blau.