Configuració general

Podeu accedir a la categoria General de les preferències anant primer a l'element del menú Arranjament ‣ Configura el Krita....

../../_images/Krita_Preferences_General.png

Configuració per al cursor

Personalitzeu aquí el cursor de dibuix:

Forma del cursor

Seleccioneu una forma de cursor a emprar mentre s'utilitzen les eines de pinzell. Aquest cursor sempre estarà visible en el llenç. En general, s'establirà a un tipus exactament on es troba la punta del llapis. Els tipus de cursor disponibles es mostren a continuació.

Icona de l'eina

Mostrarà la icona de l'eina seleccionada, fins i tot per al pinzell a mà alçada.

../../_images/Settings_cursor_tool_icon.png
Fletxa

Mostrarà un cursor genèric.

../../_images/Settings_cursor_arrow.png
Creu

Mostrarà una retícula de precisió.

../../_images/Settings_cursor_crosshair.png

Cercle petit

Mostrarà un petit punt blanc amb un contorn negre.

../../_images/Settings_cursor_small_circle.png
Sense cursor

No mostrarà cap cursor, útil per als monitors tàctils i tauletes.

../../_images/Settings_cursor_no_cursor.png

Triangle cap a la dreta

Donarà un petit triangle blanc amb una vora negra.

../../_images/Settings_cursor_triangle_righthanded.png
Triangle cap a l'esquerra

Igual que l'anterior però reflectit.

../../_images/Settings_cursor_triangle_lefthanded.png
Píxel negre

Donarà un únic píxel negre.

../../_images/Settings_cursor_black_pixel.png
Píxel blanc

Donarà un únic píxel blanc.

../../_images/Settings_cursor_white_pixel.png

Forma del contorn

Seleccioneu una forma del contorn a emprar mentre s'utilitzen les eines de pinzell. Aquesta forma del cursor també es mostrarà de manera opcional enmig d'un traç de pintura. Els tipus disponibles de formes del contorn es mostren a continuació (les imatges arribaran aviat).

Sense contorn

Sense contorn.

Contorn de cercle

Donarà un contorn circular que s'aproximarà a la mida del pinzell.

Vista prèvia del contorn

Donarà un contorn basat en la forma real del pinzell.

Contorn de la inclinació

Donarà un contorn circular amb un indicador d'inclinació.

Mentre es pinta...

Mostra el contorn

Quan se selecciona aquesta opció, es mostrarà el contorn del pinzell mentre es realitza un traç. Si no se selecciona, el contorn del pinzell no apareixerà durant l'execució del traç, es mostrarà només una vegada es finalitzi la pinzellada. Aquesta opció només funcionarà quan se selecciona Contorn del pinzell com a la Forma del cursor.

Canviat a la versió 4.1: Se solia anomenar «Mostra el contorn mentre es pinta».

Usa la mida de contorn efectiva

Novetat de la versió 4.1.

Assegurarà que la mida del contorn sempre serà el màxim diàmetre possible del pinzell, i no l'actual, afectat pels sensors com la pressió. Això farà que el cursor sigui una mica menys sorollós en emprar-lo.

Color del cursor:

El color predeterminat del cursor. Aquest es mesclarà amb la imatge del llenç de manera que generalment tindrà un color de contrast, però de vegades aquesta mescla no funcionarà. Això sol ser causa de problemes en el controlador. Quan passi això, podreu configurar aquí un color més agradable.

Configuració per a la finestra

Mode múltiples documents

Pot ser en pestanyes com el GIMP o el Painttool Sai, o en subfinestres com el Photoshop.

Imatge de fons

Us permet establir una imatge de fons per al mode subfinestra.

Fons de la finestra

Estableix el color de l'àrea del llenç de la subfinestra.

No mostra el contingut en moure les subfinestres

Donarà un contorn en moure les finestres per a evitar fallades lletges amb certes targetes gràfiques.

Mostra els missatges emergents en el llenç

Si voleu o no veure els missatges emergents en el llenç que indiquen si esteu en el mode en pestanyes, girant el llenç o emmirallant.

Activa el funcionament amb Hi-DPI

Intentarà utilitzar el suport Hi-DPI. És una opció perquè encara estem experimentant errors en el Windows.

Permet només una única instància del Krita

Una instància és una sola entrada al gestor de tasques del sistema. En activar aquesta opció, assegurareu que el Krita verificarà si hi ha una instància oberta del Krita quan li indiqueu que obri documents nous, i després els obrirà en aquesta única instància. Hi ha alguns usos foscos per a permetre múltiples instàncies, però si no podeu pensar en cap, senzillament manteniu activada aquesta opció.

Configuració per a les eines

A l'acoblador (predeterminat)

Oferirà les Opcions de l'eina en un acoblador.

A la barra d'eines

Donarà les Opcions de l'eina a la barra d'eines, al costat de la configuració del pinzell. Podreu obrir-la amb la tecla \.

Mode de fluir del pinzell

En el Krita 4.2 es va canviar el comportament del flux en combinació amb l'opacitat. Permetrà tornar al comportament de la versió 4.1. Tanmateix, serà eliminada en futures versions.

Canvia la selecció de modificadors Control/Alt

Canviarà la funció de les tecles Ctrl i Alt quan es modifiquen les seleccions. Útil per als que estan acostumats al Gimp en lloc del Photoshop o Lefties sense una tecla Alt dreta en el seu teclat.

Activa la pintura tàctil

Permet pintar amb els dits en pantalles capacitives. Alguns dispositius tenen un toc capacitiu i un llapiz, i això pot interferir. En aquest caso, simplement canvieu això.

Activa l'eina de transformació després d'enganxar

Novetat de la versió 4.2.

Una característica de comoditat. En habilitar-la, l'eina de transformació s'activarà després d'enganxar per a moure o girar amb rapidesa.

Desplaçament cinètic (cal reiniciar)

Permetrà el desplaçament cinètic per a les àrees desplaçables.

../../_images/Krita_4_0_kinetic_scrolling.gif

El desplaçament cinètic a la llista desplegable del selector de pinzells amb el mode d'activació establert a Arrossega en fer clic, amb aquesta opció inhabilitada, tots aquests clics conduirien a la selecció d'un pinzell independentment del moviment d'arrossegament.

Activació

Com s'activarà.

Arrossega amb el clic del mig

S'activarà quan feu servir el botó central del ratolí.

Arrossega en tocar

S'activarà si es pot reconèixer un esdeveniment tàctil. Pot no funcionar sempre.

Arrossega en fer clic

S'activarà si es pot reconèixer un esdeveniment de clic, funcionarà sempre.

Sensibilitat

La rapidesa amb la qual s'activarà la característica, determinarà la durada de l'arrossegament.

Oculta la barra de desplaçament

Si es mostraran les barres de desplaçament.

Gestió de fitxers

Novetat de la versió 4.2.

Activa el desament automàtic

Determinarà si el Krita haurà o no de fer un desament automàtic periòdicament.

Desa automàticament cada

Aquí l'usuari podrà especificar amb quina freqüència el Krita haurà de desar automàticament el fitxer, podreu demarcar la casella de selecció per a desactivar-la. Per al Windows, aquests fitxers s'emmagatzemaran en el directori %TEMP%. Si esteu al Linux, s'emmagatzemaran a /home/«nom_d'usuari».

Els fitxers de desament automàtic sense nom són ocults de manera predeterminada

Determinarà si el nom del fitxer del desament automàtic tindrà un punt precedint al nom. Al Linux i Mac OS, aquesta és una tècnica predeterminada per a garantir que el fitxer resti ocult.

Crea un fitxer de còpia de seguretat

Quan se selecciona, en desar, el Krita canviarà el nom del fitxer original com un fitxer de còpia de seguretat i desarà la imatge actual amb el nom original. El resultat serà que hi haureu desat la imatge i tindreu una còpia de la imatge que es desarà per separat com a còpia de seguretat. És útil en el cas de fallades durant els desaments.

Ubicació del fitxer de còpia de seguretat

La ubicació predeterminada on s'hauran d'emmagatzemar aquestes còpies de seguretat.

Mateixa carpeta que el fitxer original

Emmagatzemarà el fitxer a la mateixa carpeta que el fitxer original.

Carpeta d'usuari

Aquesta és la carpeta principal del vostre ordinador. Al Linux i Mac OS aquesta és la carpeta «Inici», al Windows, la carpeta «'c:UsersNOM_USUARI» (a on NOM_USUARI serà el vostre nom d'usuari de Windows).

Carpeta del fitxer temporal

Emmagatzemarà el fitxer a la carpeta temporal. Les carpetes temporals són carpetes especials el contingut del qual es buidarà en apagar l'ordinador. Si no us preocupeu especialment pels vostres fitxers de còpia de seguretat i voleu que es «netegin» automàticament, aquest és el millor lloc. Si voleu que els fitxers de còpia de seguretat es mantinguin indefinidament, aquesta és una elecció incorrecta.

Sufix del fitxer de còpia de seguretat

El sufix que es col·locarà després del nom complet del fitxer. El fitxer «nom_fitxer.kra» es desarà com a «nom_fitxer.kra~», assegurant que els fitxers no apareixeran al diàleg per a obrir fitxers del Krita.

Nombre de fitxers de còpia de seguretat a mantenir

El nombre de fitxers de còpia de seguretat que mantindrà el Krita, de manera predeterminada només és un, però poden ser fins a 99. El Krita després enumerarà els fitxers de còpia de seguretat.

Comprimeix més els fitxers *.kra (alenteix la càrrega/desament)

Augmentarà la compressió ZIP en els fitxers desats pel Krita, el qual els farà més lleugers al disc, però es demoraran més en carregar.

Usa el Zip64

Els fitxers KRA són fitxers ZIP. El Zip64 us permetrà utilitzar-los.

Miscel·lània

Quan s'iniciï el Krita

Aquesta és l'opció per a gestionar les sessions d'usuari. Disposa de les següents opcions:

Obre la finestra predeterminada

Obrirà la finestra buida regular amb l'últim espai de treball utilitzat.

Carrega la sessió anterior

Carregarà la darrera sessió oberta. Si heu canviat Desa la sessió quan es tanqui el Krita, esdevindrà en els últims fitxers que teníeu oberts i similars.

Mostra el gestor de sessions

Mostrarà directament el gestor de sessions perquè pugueu triar una sessió.

Novetat de la versió 4.1.

Desa la sessió quan es tanqui el Krita

Desarà les finestres obertes, els documents i similars a la sessió actual quan tanqueu el Krita, de manera que pugueu reprendre des del lloc on ho heu deixat.

Novetat de la versió 4.1.

En importar les imatges com a capes, converteix a l'espai de color de la imatge

S'assegurarà que les capes tinguin el mateix espai de color que la imatge, necessària per a desar a PSD.

Desfés la mida de la pila

Aquest és el nombre d'ordres a desfer que recordarà el Krita. Podreu establir el valor a 0 per a que sigui il·limitat.

Predefinits preferits

Determinarà la quantitat de predefinits que es podran utilitzar a la paleta emergent.

No mostris la pantalla de presentació

Ocultarà automàticament la pantalla de presentació una vegada s'hagi carregat completament el Krita.

Obsolet desde la versió 4.1: Obsoleta perquè el Krita ara té un giny de benvinguda quan no hi ha cap llenç obert.

Activa el diàleg de fitxers nadiu

Permet utilitzar el diàleg de fitxers del sistema. De manera predeterminada està desactivada perquè sembla que no podem obtenir diàlegs de fitxers nadius 100% lliures d'errors.

Mida màxima del pinzell

Permet establir la mida màxima del pinzell a una mida de fins a 10.000 píxels. Tingueu compte amb això, ja que una mida de 10.000 píxels pot esdevenir molt ràpidament en tot un gigabyte de dades que es manipulen, per toc. En altres paraules, això podria ser lent.

Torna a calcular la memòria cau de l'animació en segon pla.

El Krita recalcularà la memòria cau quan no esteu fent res.

Canviat a la versió 4.1: Ara es troba als Configuració per al rendiment sota la Memòria cau de l'animació.