Opcions de configuració de la paleta emergent

Novetat de la versió 5.0.

Aquestes opcions de configuració afecten la Paleta emergent.

Nombre de pinzells predefinits

Determina el nombre de ranures disponibles per a oferir els pinzells predefinits de l'etiqueta seleccionada.

Mida de la paleta

Determina el diàmetre de l'element principal circular.

Selector de color

Ofereix dues opcions per al selector de color al centre de la paleta:

Selector de Triangle sRGB

És un selector HSV minimalista amb un triangle per a seleccionar el Valor i la Saturació, i un anell per a seleccionar el To. La punta del triangle amb el color més intens sempre apunta el To seleccionat en l'anell. Com el seu nom indica, aquest selector es limita a la gamma de colors en sRGB.

Selector de Gamma àmplia

Aquest selector admet múltiples configuracions derivades des de Configuració per al selector de color. Per a emplenar el disseny circular, en el seu lloc els controls lliscants lineals es converteixen en arcs emmirallats. També s'adapta a l'espai de color de la capa actual per a oferir tota la gamma.

Nota

El disseny circular no és adequat per a un selector de 4 canals, de manera que CMYK tornarà a sRGB. A més, a diferència del Selector de Triangle sRGB, aquest selector actualment no té la limitació automàtica de la gamma, de manera que mostrarà (i es podran seleccionar) els colors que es troben fora de la gamma per a CMYK.

Mida del selector

La mida del selector de color en el centre de la paleta.

Ajusta dinàmicament el recompte de ranures

Quan es tingui una etiqueta amb menys predefinits de les ranures que hi hagi, el recompte de ranures s'ajustarà automàticament. Hi ha qui prefereix això, mentre que altres prefereixen que el recompte de ranures sigui estàtic.

Mostra l'anell de l'historial de colors

Habilita l'anell de l'historial de colors al voltant del selector de color a la paleta emergent.

Mostra el gir de l'anell

Permet el gir de l'anell del llenç sobre la paleta emergent.