Configuració del perfil de l'autor

El Krita permet crear un perfil d'autor que podreu utilitzar per a emmagatzemar la informació de contacte en les vostres imatges.

L'element principal és la pàgina Autor. Aquesta pàgina es va revisar exhaustivament en la versió 4.0.

De manera predeterminada, utilitzarà el perfil «Anònim», el qual no conté res. Per a crear un perfil nou, premeu el botó «+» i escriviu un nom per al perfil de l'autor.

A continuació, podreu omplir els camps.

../../_images/Krita_4_0_preferences_author_page.png

El camp Posició és especial, ja que té una llista de posicions d'artistes habituals codificades que podrà suggerir.

En versions antigues del Krita només hi podia haver una de cada informació de contacte. En la versió 4.0, podreu crear tantes entrades de contacte com vulgueu.

Premeu Afegeix la informació de contacte per a afegir una entrada al quadre. De manera predeterminada, s'establirà el tipus a la pàgina d'inici, ja que és la que causa menys brossa. Feu doble mouseleft a la pàgina d'inici per a canviar el tipus de contacte. Feu doble mouseleft sobre el text «Informació de contacte nova» per a convertir-lo en una edició de línia per a canviar el valor.

Ús del perfil nou

Per a utilitzar un perfil per al vostre dibuix actual, aneu a l'element de menú «Arranjament ‣ Perfil actiu d'autor» i seleccioneu el nom que li donareu al perfil. Després, en prémer Desa sobre el vostre document actual, veureu el vostre últim perfil d'autor com a l'última persona que el va desar a «Fitxer ‣ Informació del document ‣ Autor».

Exportar les metadades d'autor a JPEG i PNG

Novetat de la versió 4.0: L'exportació a JPEG i PNG té l'opció Signa amb les dades de l'autor. En alternar-la s'emmagatzemarà el Sobrenom i la primera entrada a la informació de contacte dins les metadades del PNG o JPEG.

Per a l'exemple anterior en la captura de pantalla, això resultaria en: PersonaExemple (https://example.com) s'emmagatzemarà a les metadades.