Configuració de la gestió del color

../../_images/Krita_Preferences_Color_Management.png

El Krita ofereix una àmplia funcionalitat per a la gestió del color, utilitzant Little CMS. Aquí descrivim la Gestió del color en un nivell més general: Flux de treball gestionant el color.

General

Model de color predeterminat per a les imatges noves

Trieu el model predeterminat que preferiu per a totes les vostres imatges.

Quan s'enganxa al Krita des d'altres aplicacions

L'usuari podrà definir quin tipus de conversió, si escau, farà el Krita a una imatge que s'ha copiat des d'una altra aplicació, és a dir, Navegador, GIMP, etc.

Assumeix sRGB

Aquesta opció mostrarà la imatge enganxada en el perfil ICC predeterminat del Krita, el qual és sRGB.

Assumeix el perfil del monitor

Aquesta opció mostrarà la imatge enganxada en el perfil del monitor seleccionat a les preferències del sistema.

Pregunta cada cop

El Krita preguntarà a l'usuari cada vegada que s'enganxi una imatge. Què fer? Aquest és el valor predeterminat.

Nota

Quan copieu i enganxeu en el Krita, sempre es mantindrà la informació del color.

Usa la compensació del punt negre

Aquesta opció activarà la Compensació del punt negre per a la conversió. La BPC («Blackpoint Compensation») l'explica el mantenidor de LCMS de la següent manera:

La BPC és una espècie de mapatge de la gamma per a «pobres». Bàsicament, ajusta el contrast de les imatges de manera que el to més fosc del dispositiu d'origen s'assigna al to més fosc del dispositiu de destinació. Si teniu una imatge que està ajustada per a mostrar-se en un monitor i voleu imprimir-la en una impressora de gran format, haureu d'adonar-vos que la impressora podria ennegrir significativament més que la pantalla. De manera que la BPC ho podrà ajustar. Només té sentit en el propòsit de la colorimetria relativa. La Percepció i la Saturació tenen una BPC implícita.

Permetre les optimitzacions de LittleCMS

Desmarqueu aquesta opció per a desactivar les optimitzacions. A vegades, en cas de treballar amb espais de colors lineals, les optimitzacions de Little CMS no donaran el millor resultat.

Canviat a la versió 5.0: Des del Krita 5.0, enviem el connector Fast-Float per a LittleCMS. En desmarcar aquesta opció, també apagarà el connector Fast-Float.

Força els colors de la paleta: sempre selecciona el color més proper de la paleta activa

De manera predeterminada, els ginys de selecció de la paleta prenen el color de fons actual, el comparen a les mostres de la seva paleta activa i ressalten la mostra que s'apropa més al color de fons actual.

Quan s'activa l'opció Força els colors de la paleta, es commuta el selector de color intern en un mode que, en lloc de ressaltar només la mostra, el color actual de fons se substitueix pel color de la mostra més propera.

Pantalla

Usa el perfil del monitor del sistema

Quan se seleccioni aquesta opció s'indicarà al Krita que utilitzi el perfil ICC seleccionat a les preferències del vostre sistema.

Perfils de la pantalla

N'hi haurà tants com pantalles connectades. L'usuari podrà seleccionar un perfil ICC que el Krita utilitzarà independentment del perfil del monitor establert a les preferències del sistema. El valor predeterminat és sRGB integrat. En els sistemes Unix, es proposarà el perfil emmagatzemat a $/usr/share/color/icc (ubicació del sistema) o $~/.local/share/color/icc (ubicació local). El perfil emmagatzemat a la carpeta de preferències del Krita, $~/.local/share/krita/profiles només serà visible en el Krita.

Propòsit de la representació

L'elecció dels propòsits de la representació és una forma de dir-li a Littlecms com voleu que els colors s'assignin d'un espai de color a un altre. Hi ha quatre opcions disponibles, totes s'expliquen en la pàgina de manual Perfils ICC.

Opcions de la provatura suau

Permeten configurar les opcions predeterminades de la provatura suau. Per a configurar la provatura suau real per a la imatge actual, aneu a l'element de menú «Imatge ‣ Propietats de la imatge ‣ Provatura suau».

Per a detalls en profunditat sobre com utilitzar la provatura suau, reviseu la pàgina sobre la provatura suau.