Configuració per a les dreceres

La majoria de les dreceres del Krita es configuren a la secció del menú Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Configura les dreceres. Les dreceres configurades aquí són simples combinacions de tecles, per exemple, la drecera Ctrl + X per a retallar. Les dreceres també poden ser seqüències de combinacions de tecles (p. ex., la drecera Majús. + S i després la tecla B). El Krita també té una interfície especial per a configurar els esdeveniments del ratolí i el llapis enviats al llenç, es troba sota Configuració per a l'entrada del llenç.

Configuració

Dreceres primàries i alternatives

A cada drecera se li assigna un valor predeterminat, el qual pot estar buit. L'usuari podrà assignar fins a dues dreceres personalitzades, conegudes com a dreceres primàries i alternatives. Simplement feu clic al botó «A mida» i escriviu la combinació de tecles que voleu assignar a la drecera. Si la combinació de tecles ja està en ús per una altra drecera, el diàleg demanarà a l'usuari que resolgui el conflicte.

Esquemes de dreceres

Molts usuaris migren al Krita des d'altres eines amb dreceres predeterminades diferents. Els usuaris del Krita poden canviar les dreceres predeterminades per imitar aquests altres programes. Actualment, el Krita es lliura amb valors predeterminats per al Photoshop i el Paint Tool Sai. Es poden col·locar esquemes addicionals de dreceres a la carpeta ~/.config/krita/input/.

Desar, carregar i compartir dreceres personalitzades

Els usuaris poden desitjar exportar les seves dreceres per a utilitzar-les en totes les màquines, o fins i tot compartir-les amb altres usuaris. Això es pot fer amb la llista desplegable desa/carrega. Nota: les dreceres es poden desar i sobreescriure manualment fent una còpia de seguretat del fitxer de text «kritashortcutsrc» ubicat a ~/.config/krita/. A més, l'usuari podrà exportar un fitxer d'esquema personalitzat de dreceres generat fusionant els valors predeterminats de l'esquema existent amb la personalització actual.