Configuració del G'Mic

G'Mic (o GREYC's Magic for Image Computing) és un marc de treball per a filtre de codi obert. El connector G'Mic per al Krita només existeix al Windows i Linux.

Actualitzacions de G'Mic

Hi ha un botó d'actualització a la part inferior de la finestra de G'Mic que actualitzarà la seva versió. Necessitareu una connexió a Internet per a descarregar l'última versió.

Si teniu problemes per a descarregar l'actualització a través del connector, també podreu fer-ho manualment. Si esteu intentant actualitzar i obteniu un error, copieu l'URL que es mostra al diàleg d'error. Serà a un fitxer «.gmic». Descarregueu-lo des del vostre navegador web i poseu-lo en un dels següents directoris.

  • Windows: %APPDATA%/gmic/update2XX.gmic

  • Linux: $HOME/.config/gmic/update2XX.gmic

Carregueu el connector G'Mic i premeu el botó Actualitza per a actualitzar la versió.

Obsolet des de la versió 5.0: El G'Mic ara s'inclou en el Krita i, per tant, no cal configurar-lo per separat.