Configuració per al selector de color

Aquestes opcions de configuració afectaran directament a l'acoblador Selector avançat del color i apareixeran al mateix diàleg quan l'usuari faci clic al botó de configuració en aquest acoblador. També afectaran certes accions de les dreceres.

Aquest menú de configuració té una llista desplegable per a Selector avançat del color i Dreceres de teclat per al color.

Selector avançat del color

Aquestes opcions de configuració es descriuen a la pàgina per al Selector avançat del color.

Dreceres de teclat del color

Permeten establir els passos per a les següents accions:

Enfosqueix el color del pinzell

De manera predeterminada establerta a la tecla K i utilitza els passos de la Claredat. Quan és possible utilitza la luminància.

Aclareix el color del pinzell

De manera predeterminada establerta a la tecla L i utilitza els passos de la Claredat. Quan és possible utilitza la luminància.

Fa el color del pinzell més saturat

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos de la Saturació.

Fa el color del pinzell més dessaturat

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos de la Saturació.

Desplaça el to del color del pinzell en sentit horari

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del To.

Desplaça el to del color del pinzell en sentit antihorari

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del To.

Fa el color del pinzell més vermell

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del Vermell/verd.

Fa el color del pinzell més verd

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del Vermell/verd.

Fa el color del pinzell més groc

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del Blau/groc.

Fa el color del pinzell més blau

De manera predeterminada sense establir i utilitza els passos del Blau/groc.