Gestionar les etiquetes

Les etiquetes és com s'organitzen els tipus comuns de recursos. Es poden utilitzar amb els pinzells, degradats, patrons i fins i tot puntes de pinzell. Les podeu seleccionar des d'un menú desplegable sobre els recursos. El fet de seleccionar una etiqueta filtrarà tots els recursos per a aquesta etiqueta. Seleccionant l'etiqueta Totes es mostraran tots els recursos. El Krita ve instal·lat amb algunes etiquetes predeterminades. També podeu crear i editar les vostres. Les etiquetes es gestionen de manera similar en els diferents tipus de recursos.

Podeu utilitzar etiquetes juntament amb la paleta emergent per a incrementar la productivitat.

../_images/Tag_Management.jpeg

Nota

Podeu seleccionar diferents etiquetes de pinzell a la paleta emergent. Aquesta pot ser una forma ràpida d'accedir als vostres pinzells preferits.

Afegir una etiqueta nova per a un pinzell

En prémer el + al costat de la selecció d'etiquetes, obtindreu una opció per a afegir una etiqueta. Escriviu el nom que vulgueu i premeu la tecla Retorn. Haureu de tornar a l'etiqueta Totes per a començar a assignar pinzells.

Assignar una etiqueta existent a un pinzell

Feu clic dret sobre un pinzell a l'acoblador Pinzells predefinits. Obtindreu una opció per a assignar una etiqueta al pinzell.

Canviar el nom d'una etiqueta

Seleccioneu l'etiqueta existent que voleu canviar des del menú desplegable. Premeu la icona +`que hi ha al costat de l'etiqueta. Obtindreu una opció per a reanomenar. Premeu la tecla :kbd:`Retorn per a confirmar. Tots els pinzells existents romandran a l'etiqueta recentment nomenada.

Suprimir una etiqueta

Seleccioneu l'etiqueta existent que voleu eliminar des del menú desplegable. Premeu la icona + que hi ha al costat de l'etiqueta. Obtindreu una opció per a eliminar-la.

Nota

Els pinzells predeterminats que vénen amb el Krita no poden tenir eliminades les seves etiquetes predeterminades.