El menú Ajuda

Manual del Krita

Obre un navegador i mostra l'índex d'aquest manual. Drecera: F1

Informa d'un error...

Us envia al seguidor d'errors. Això només està disponible en les versions beta del Krita.

Mostra el registre del Krita per als informes d'error

Obre una finestra que enregistra els fitxers i bloquejos que han succeït recentment. Igual com la informació del sistema a sota, això ens ajudarà a esbrinar què està succeint amb errors particulars.

Mostra la informació del sistema per als informes d'error

Aquesta és una selecció de totes les dades tècniques difícils de determinar del vostre ordinador. Això inclou coses com la versió del Krita, la versió del sistema operatiu i, el més prudent, el tipus de funcionalitat OpenGL que pot proporcionar. Això últim variarà molt entre els ordinadors i de fet és una de les coses més difícils de depurar. Proporcionar la informació ens ajudarà a descobrir què està causant un error.

Quant al Krita

Mostra els crèdits.

Quant al KDE

Explica quant a la comunitat KDE de la qual forma part el Krita.