El menú Imatge

Propietats...

Proporciona les propietats de la imatge.

Color i transparència del fons de la imatge...

Canvia el color de fons del llenç.

Converteix l'espai de color de la imatge...

Converteix la imatge actual en un espai de color nou.

Retalla a la mida de la imatge

Retalla totes les capes a la mida de la imatge. Útil per a reduir la mida del fitxer davant la pèrdua d'informació.

Retalla a la capa actual

Una funció còmoda d'escapçada. El Krita utilitzarà la mida de la capa actual per a determinar on escapçar.

Retalla a la selecció

Una funció còmoda d'escapçada. El Krita escapçarà el llenç a l'àrea seleccionada.

Gira

Gira la imatge.

Inclina la imatge...

Inclina la imatge.

Emmiralla horitzontalment la imatge

Reflecteix la imatge en l'eix horitzontal.

Emmiralla verticalment la imatge

Reflecteix la imatge en l'eix vertical.

Escala a una mida nova...

La funció redimensiona de qualsevol altre programa. Drecera Ctrl + Alt + I.

Desplaçament de la imatge...

Desplaça totes les capes.

Redimensiona el llenç...

Canvia la mida del llenç. No confondre amb Escala a una mida nova. Drecera Ctrl + Alt + C

Divideix la imatge

Crida al diàleg Dividir la imatge.

Descompondre per ondetes...

Fa Descompondre per ondetes sobre la capa actual.

Descompon la imatge...

Separa la imatge en canals.