Textura

Permetrà tenir traços amb textura. Aquest paràmetre sempre es mostra com a dos paràmetres:

Textura

Patró

Quin patró utilitzareu.

Escala

La mida del patró. L'1,0 és el 100%.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_05.png
Desplaçament horitzontal i Desplaçament vertical

Quant es desplaça un pinzell, el desplaçament aleatori establirà un de nou per traç.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_04.png
Mode de textura
Multiplica l'alfa

Utilitza la multiplicació alfa per a determinar l'efecte de la textura. Té una sensació suau.

Sostreu l'alfa

Utilitza la resta per a determinar l'efecte de la textura. Té una sensació més aspra, amb més textura.

Novetat de la versió 4.4: Opcions per al Mapa de claredat i el Mapa de degradats:

Mapa de claredat

Aplica a la pintura els valors de claredat de la textura. Pot utilitzar-se per a simular paper/llenç, o per a pintar una textura, com la pell d'un rèptil o l'escorça d'un arbre.

Mapa de degradats

Assigna al degradat seleccionat els valors de gris/claredat de la textura. Útil per a pintar textures amb múltiples colors, com la pell d'un rèptil, l'escorça d'un arbre, les estrelles, etc.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_01.png ../../../_images/Krita_4_4_brushengine_texture_lightness_gradient_demo.png
Política de retall

La política de retall determinarà quin interval i on afectarà la intensitat al resultat amb textura.

Desactivat

No es retallarà i s'utilitzarà tot l'interval.

Patró

Retalla el patró.

Pinzell

Retalla la punta del pinzell.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_02.png
Retall

Retall és... l'interval de l'escala de grisos al que podreu limitar la textura. Això també afectarà el límit que prendrà la intensitat. En el següent exemple, ens movem des de la fletxa dreta moguda prop de l'esquerra, el que resultarà en el fet que només es dibuixaran els valors més foscos. Després d'això, tres imatges amb un interval major, i sota d'això, tres intervals amb la fletxa esquerra moguda, donen com a resultat que es retallen els valors més foscos, deixant només els més clars. L'últim exemple és el patró sense retall.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_07.png
Inversió del patró

Inverteix el patró.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_06.png

Brillantor i contrast

Novetat de la versió 3.3.1: Ajusta el patró amb un filtre de brillantor/contrast senzill perquè sigui més fàcil d'emprar. A causa que Sostreu i Multiplica funcionen de manera diferent, es recomana emprar valors diferents per a cadascun:

../../../_images/Krita_3_1_brushengine_texture_07.png

Novetat de la versió 4.4: Ajust del Punt neutre:

Punt neutre

Ajusta el valor de gris que es considera neutre en la textura. El 0,5 mantindrà la textura com està. Els valors més alts faran que la textura sigui més fosca i els valors més baixos faran que la textura sigui més clara. Funciona de manera una mica diferent amb l'opció Brillantor i és principalment útil per a ajustar les textures existents perquè funcionin bé amb els modes Mapa de claredat i Mapa de degradats (encara que pot tenir aplicacions amb els altres dos modes).

Intensitat

Permetrà establir la textura als Sensors. Utilitzarà el retall per a dibuixar contínuament els valors més clars de la textura (enfosquint el resultat).

Novetat de la versió 4.4: Per als modes Mapa de claredat i Mapa de degradats, la Intensitat controla la quantitat de textura que s'aplicarà en comparació amb la quantitat de color de pintura seleccionat.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_03.png