Textura

Permetrà tenir traços amb textura. Aquest paràmetre sempre es mostra com a dos paràmetres:

Textura

Patró

Quin patró utilitzareu.

Escala

La mida del patró. L'1,0 és el 100%.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_05.png
Desplaçament horitzontal i Desplaçament vertical

Quant es desplaça un pinzell, el desplaçament aleatori establirà un de nou per traç.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_04.png
Mode de textura

Tots els modes de textura afecten el canal alfa, amb l'excepció del Mapa de claredat i el Mapa de degradats, els quals afecten els canals de color.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_01.png ../../../_images/Krita_4_4_brushengine_texture_lightness_gradient_demo.png

En les explicacions següents, els traços de mostra van des d'intensitat baixa en el costat esquerre a intensitat alta en el costat dret. El traç superior utilitza una punta dura de pinzell i la part inferior una punta suau de pinzell. A mà esquerra dels traços hi ha dos punts sense textura, només pel bé de la comparació.

Multiplica

Utilitza la multiplicació alfa per a determinar l'efecte de la textura. Té una sensació suau.

../../../_images/multiply.png
Sostreu

Utilitza la resta per a determinar l'efecte de la textura. Té una sensació més aspra, amb més textura.

../../../_images/subtract.png
Mapa de claredat

Novetat de la versió 4.4.

Aplica a la pintura els valors de claredat de la textura. Pot utilitzar-se per a simular paper/llenç, o per a pintar una textura, com la pell d'un rèptil o l'escorça d'un arbre.

../../../_images/lightness_map.png
Mapa de degradats

Novetat de la versió 4.4.

Assigna al degradat seleccionat els valors de gris/claredat de la textura. Útil per a pintar textures amb múltiples colors, com la pell d'un rèptil, l'escorça d'un arbre, les estrelles, etc.

../../../_images/gradient_map.png
Fosca

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode tria el valor alfa mínim entre la punta del pinzell i la textura. L'efecte és com si la textura fes forats en les àrees opaques de la punta del pinzell.

../../../_images/darken.png
Superposició

Novetat de la versió 5.0.

La textura s'aplica suaument a les àrees semitransparents de la punta del pinzell. Aquest mode produeix un resultat similar a Multiplica, però permetent la cobertura completa quan s'utilitzen valors alts d'intensitat.

../../../_images/overlay.png
Esvaïment del color

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode produeix característiques amb vores una mica sòlides a la punta del pinzell fent-les més opaques on els valors de la textura són més brillants.

../../../_images/color_dodge.png
Cremat

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode produeix forats amb vores una mica sòlides a la punta del pinzell fent-les més transparents on els valors de la textura són més foscos.

../../../_images/color_burn.png
Esvaïment lineal

Novetat de la versió 5.0.

Similar a Esvaïment del color, però l'opacitat de la punta del pinzell augmentarà encara més.

../../../_images/linear_dodge.png
Cremat lineal

Novetat de la versió 5.0.

El resultat és similar a la Cremat, però amb l'opacitat disminuint una mica més. També és similar al mode Sostreu, però amb la textura invertida.

../../../_images/linear_burn.png
Mescla forta (Photoshop)

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode produeix un resultat similar al Cremat o Cremat lineal, i permet obtenir cobertura completa quan s'utilitzen valors alts d'intensitat. Les vores resultants seran molt dures (de fet, amb pixelat).

../../../_images/hard_mix_ps.png
Mescla forta més suau (Photoshop)

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode tracta d'emular la Mescla forta (Photoshop), mentre es produeixen vores més suaus i amb antialiàsing.

../../../_images/hard_mix_softer_ps.png
Alçada

Novetat de la versió 5.0.

Aquest mode és similar al mode Sostreu, però amb un interval més alt de possibilitats quan s'aplica la intensitat. Contràriament a Sostreu, aquesta permet aconseguir una cobertura completa amb un traç.

../../../_images/height.png
Alçada lineal

Novetat de la versió 5.0.

Igual que Alçada però combinada amb Multiplica per a aconseguir transicions més suaus.

../../../_images/linear_height.png
Alçada (Photoshop)

Novetat de la versió 5.0.

Com el mode alçada, aquest mode és similar al mode Sostreu, però amb un interval més alt de possibilitats quan s'aplica la intensitat. Contràriament a Sostreu, permet aconseguir una cobertura completa amb un traç. Aquest mode intenta emular el mode alçada present en el Photoshop i només difereix del mode alçada del Krita sobre com es mapa la intensitat en l'algoritme. Quan s'utilitza un valor de la intensitat de 0.1, els resultats són gairebé idèntics al mode Sostreu amb una intensitat d'1.

../../../_images/height_ps.png
Alçada lineal (Photoshop)

Novetat de la versió 5.0.

Igual que Alçada (Photoshop) però combinada amb Multiplica per a aconseguir transicions més suaus.

../../../_images/linear_height_ps.png
Política de retall

La política de retall determinarà quin interval i on afectarà la intensitat al resultat amb textura.

Desactivat

No es retallarà i s'utilitzarà tot l'interval.

Patró

Retalla el patró.

Pinzell

Retalla la punta del pinzell.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_02.png
Retall

Retall és... l'interval de l'escala de grisos al que podreu limitar la textura. Això també afectarà el límit que prendrà la intensitat. En el següent exemple, ens movem des de la fletxa dreta moguda prop de l'esquerra, el que resultarà en el fet que només es dibuixaran els valors més foscos. Després d'això, tres imatges amb un interval major, i sota d'això, tres intervals amb la fletxa esquerra moguda, donen com a resultat que es retallen els valors més foscos, deixant només els més clars. L'últim exemple és el patró sense retall.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_07.png
Inversió del patró

Inverteix el patró.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_06.png

Brillantor i contrast

Novetat de la versió 3.3.1: Ajusta el patró amb un filtre de brillantor/contrast senzill perquè sigui més fàcil d'emprar. A causa que Sostreu i Multiplica funcionen de manera diferent, es recomana emprar valors diferents per a cadascun:

../../../_images/Krita_3_1_brushengine_texture_07.png

Novetat de la versió 4.4: Ajust del Punt neutre:

Punt neutre

Ajusta el valor de gris que es considera neutre en la textura. El 0,5 mantindrà la textura com està. Els valors més alts faran que la textura sigui més fosca i els valors més baixos faran que la textura sigui més clara. Funciona de manera una mica diferent amb l'opció Brillantor i és principalment útil per a ajustar les textures existents perquè funcionin bé amb els modes Mapa de claredat i Mapa de degradats (encara que pot tenir aplicacions amb els altres dos modes).

Intensitat

Permetrà establir la textura als Sensors. Utilitzarà el retall per a dibuixar contínuament els valors més clars de la textura (enfosquint el resultat).

Novetat de la versió 4.4: Per als modes Mapa de claredat i Mapa de degradats, la Intensitat controla la quantitat de textura que s'aplicarà en comparació amb la quantitat de color de pintura seleccionat.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_texture_03.png