Opacitat i flux

L'opacitat i el flux són paràmetres per a la transparència d'un pinzell.

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Flow.png

Estan interconnectats amb l'opció de configuració del mode de pintura.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_opacity-flow_02.png
Opacitat

La transparència d'un traç.

Flux

La transparència dels tocs separats. Finalment separats de l'Opacitat en 2,9.

../../../_images/Krita_4_2_brushengine_opacity-flow_01.svg

Canviat a la versió 4.2: En el Krita 4.1 i anteriors, el flux i l'opacitat quan es combinen amb els sensors del pinzell se sumen entre si, i només estan limitats per l'opacitat màxima. Això va ser inesperat en comparació amb totes les altres aplicacions de pintura, de manera que en la versió 4.2 finalment es va corregir a la multiplicació del flux i l'opacitat, el qual va resultar en traços molt més subtils. Aquest canvi es pot tornar a canviar als Configuració per a les eines, però la desaprovarem en versions futures.

El comportament antic es pot simular en el sistema nou mitjançant...

  1. Desactivant els sensors de l'opacitat.

  2. Establint el valor màxim del flux a 0,5.

  3. Ajustant la corba de pressió perquè sigui còncava.

../../../_images/flow_opacity_adapt_flow_preset.gif

Mode de pintura

Construcció

Es tractarà l'opacitat com si fos el mateix que el flux.

Rentatge

Es tractarà l'opacitat com un traç transparent en lloc de la transparència del toc.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_opacity-flow_03.png

On les altres imatges d'aquesta pàgina tenien els tres traços establerts al mode de pintura: rentatge, aquest s'ha establert a construcció.