Opcions

Aerògraf

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_airbrush.png

Si manteniu el pinzell immòbil, però seguiu pressionant, se seguirà afegint color al llenç. Com més baixa sigui la taxa, més ràpid s'afegirà el color.

Mirall

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Mirror.png

Permetrà reflectir la Punta del pinzell amb els Sensors.

Horitzontal

Reflecteix la màscara horitzontalment.

Vertical

Reflecteix la màscara verticalment.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_mirror.jpg

Alguns exemples de reflectir i ús en combinació amb el Gir.

Gir

Permetrà afectar l'Angle de la punta del pinzell amb els Sensors.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_rotation.png ../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Rotation.png

En l'exemple anterior, diverses aplicacions del paràmetre.

  1. Angle de dibuix: un habitual, generalment s'usa en combinació amb pinzells tipus rasclet. Efecte especial perquè no es basa en els sensors específics de la tauleta. De vegades, s'utilitza la Direcció de la inclinació o Gir per a aconseguir un efecte similar al de la tauleta, on la inclinació de 0° és a les 12 en punt, l'Angle de dibuix utilitza les 3 en punt com a 0°.

  2. Difús: també molt habitual, dona una mica d'aleatorietat per a la textura.

  3. Distància: amb una acurada edició de la corba del Sensor, podreu crear bonics patrons.

  4. Esvaeix: esvaeix lentament el gir d'un a un altre.

  5. Pressió: un interessant, podreu crear una línia amb aspecte alternatiu.

Intensitat de la claredat

Novetat de la versió 4.4: Permetrà afectar la Intensitat de la claredat de la punta del pinzell amb els Sensors. Només disponible amb les puntes de pinzell en el mode Mapa de claredat.

../../../_images/lightness_strength_demo.png

Canviarà el contrast de la punta del pinzell, de manera que al 100%, serà visible en el pinzell tot l'efecte de variació de la claredat, mentre que al 0%, el pinzell pintarà sense cap variació de la claredat. Això permet un efecte impasto variable amb pinzells clars i per a variacions en els pinzells d'estampació de textura que utilitzen una punta de pinzell amb la Claredat habilitada.

Dispersió

Aquest paràmetre permetrà establir la col·locació aleatòria d'un toc del pinzell. Podeu afectar-lo amb Sensors.

X

La dispersió en l'angle en el qual esteu dibuixant.

Y

La dispersió, perpendicular a l'angle de dibuix (té l'efecte més gran).

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_scatter.png

Agudesa

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Sharpness.png

Posa un filtre de llindar sobre la màscara del pinzell. Això es pot utilitzar per als traços de pinzell, però també és bo per a pinzells d'art de píxels.

Intensitat

Controla el llindar i es pot controlar amb els sensors, a continuació.

Vora suavitzada

Controla els píxels extres no totalment opacs. Això afegirà una mica de suavitat al traç.

Canviat a la versió 4.2: Els sensors ara controlen el llindar en lloc de la precisió dels subpíxels, s'ha afegit el control lliscant de suavitat.

Alinea el contorn de la vista prèvia del pinzell a la quadrícula de píxels.

Si s'ha d'alinear el contorn del pinzell a la quadrícula de píxels. Això és útil amb algunes formes d'art de píxel.

Novetat de la versió 5.1.

Mida

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Size.png

Aquest paràmetre no és el diàmetre en si, sinó la corba de com es veurà afectat.

Per tant, si voleu bloquejar el diàmetre del pinzell, bloquegeu la punta del pinzell. Bloquejar el paràmetre de mida només bloquejarà aquesta corba. Permetre que aquesta corba es vegi afectada per Sensors pot ser molt útil per a obtenir el tipus correcte de pinzell. Per exemple, si teniu problemes per a dibuixar línies fines, proveu amb una corba còncava establerta a la pressió. D'aquesta manera haureu de prémer fort per a línies gruixudes.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_size_01.png

També és popular establir la mida en el sensor a difús o a perspectiva, amb l'última en combinació amb una Perspectiva.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_size_02.png

Suavitat

Permetrà afectar Esvaeix amb Sensors.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_softness.png

Teniu un lleuger efecte de disminució del pinzell, especialment notable amb el pinzell suau, i en general és més notori en els pinzells grans.

Origen

Trieu el color d'origen per al toc del pinzell.

Color llis

Color de primer pla actual.

Degradat

Tria el degradat actiu.

Aleatorietat uniforme

Dona un color a l'atzar amb cada toc del pinzell.

Aleatorietat total

Ara es pintarà un patró de soroll aleatori.

Patró

Utilitza un patró actiu, però l'alineació serà diferent per al traç.

Patró bloquejat

Bloqueja el patró al toc del pinzell.

Mescla

Permet afectar la mescla del color d'Origen amb Sensors. Funcionarà amb Color llis i Degradat com a origen. Si se selecciona Color llis com a origen, es mesclarà entre els colors de primer pla i de fons seleccionats. Si se selecciona Degradat, es triarà un punt sobre el degradat per a utilitzar-lo com a color de pintura d'acord amb els sensors seleccionats.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_mix_01.png

Usos

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_mix_02.png
Mapa de flux

L'exemple anterior utilitza un mapa de flux pintat pel Krita al programa de 3D Blender. S'ha establert un pinzell a «Origen ‣ Degradat» i «Mescla ‣ Angle de dibuix». El degradat en qüestió contenia 360° per als colors del mapa normal. Els mapes de flux s'utilitzen en diversos ombreigs, com el metall o pèl del pinzell, i certes ombres de rius.

Degradat

Exactament el mateix que utilitzar «Origen ‣ Degradat» amb Mescla, però només està disponible per al pinzell amb esborronat del color.

../../../_images/Krita-tutorial5-I.6-1.png

També podreu:

  • Deixar l'opció de configuració predeterminada «Primer pla ‣ Fons» per al degradat, i simplement canviar els colors de primer pla i de fons.

  • Seleccionar un degradat més específic.

  • O crear degradats personalitzats.

Espaiat

../../../_images/Krita_Pixel_Brush_Settings_Spacing.png

Permetrà afectar les Puntes de pinzell amb Sensors.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_spacing_02.png
Espaiat isotròpic

En comptes que l'espaiat estigui relacionat amb la proporció del pinzell, ho estarà només amb el diàmetre.

../../../_images/Krita_2_9_brushengine_spacing_01.png

Relació

Permetrà canviar la proporció del pinzell i vincular-la amb els paràmetres. Això també funciona per als pinzells predefinits.

../../../_images/Krita_3_0_1_Brush_engine_ratio.png