Sensors

Pressió

Utilitza els valors d'entrada i sortida de la pressió del llapis.

Pressió d'entrada

Utilitza només els valors de la pressió d'entrada del llapis. El nivell de pressió anterior en el mateix traç només se sobreescriurà aplicant més pressió. Disminuir la pressió no l'afectarà.

Inclinació en X

Quant es veurà afectat el pinzell per l'angle del llapis, si està admès per la tauleta.

Inclinació en Y

Quant es veurà afectat el pinzell per l'angle del llapis, si està admès per la tauleta.

Direcció de la inclinació

Quant es veurà afectat el pinzell per la direcció del llapis. La punta del llapis que apunta cap a l'usuari és de 0°, i pot variar de -180° a +180°.

Elevació de la inclinació

Quant es veurà afectat el pinzell per la perpendicularitat del llapis. 0° és el llapis en horitzontal, 90° és el llapis en vertical.

Velocitat

Quant es veurà afectat el pinzell per la velocitat en la qual dibuixeu.

Angle de dibuix

Quant es veurà afectat el pinzell per la direcció en la qual esteu dibuixant. Bloqueja, bloquejarà l'angle amb el qual vàreu començar el traç. Cantonades arrodonides, intentarà arrodonir suaument les cantonades, amb l'angle sent el llindar dels angles que s'arrodoniran. Desplaçament de l'angle afegirà un desplaçament addicional al de l'angle actual.

Gir

Quant es veurà afectat el pinzell per com gira el llapis, si està admès per la tauleta.

Distància

Quant es veurà afectat el pinzell sobre la longitud en píxels.

Temps

Quant es veurà afectat el pinzell sobre el temps de dibuix en segons.

Toc difús

Bàsicament l'opció aleatòria.

Traç difús

Un valor d'aleatorietat que és per traç. Útil per a obtenir la variació de color i mida en els pinzells de pintura ràpida.

Esvaeix

Quant es veurà afectat el pinzell sobre la longitud, proporcional amb la mida del pinzell.

Perspectiva

Quant es veurà afectat el pinzell per l'assistent de la perspectiva.

Pressió tangencial

Quant es veurà afectat el pinzell per la roda sobre l'estil simulant un aerògraf.