Mescles

Allanon

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Allanon».

Barreja la capa superior com a mig transparent amb la inferior. (Afegeix les dues capes juntes i després divideix el valor a la meitat).

../../_images/Blending_modes_Allanon_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Allanon.

Interpolació

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Interpolation».

Resteu 0,5f per 1/4 del cosinus de la capa base restada per 1/4 del cosinus de la capa de la barreja suposant un interval de 0 a 1. El resultat serà similar al mode Allanon, però amb més contrast i diferència funcional al 50% de l'opacitat.

../../_images/Blending_modes_Interpolation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Interpolació.

Interpolació - 2X

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Interpolation - 2X».

Aplica el mode de barreja Interpolació a les capes base i de la barreja, després es duplica per a repetir la barreja per interpolació.

../../_images/Blending_modes_Interpolation_X2_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Interpolació - 2X.

Enfosquiment alfa

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Alpha Darken».

Pel que puc dir, això sembla premultiplicar l'alfa, com és comú en alguns formats de fitxer.

../../_images/Blending_modes_Alpha_Darken_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Enfosquiment alfa.

Darrere

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Behind».

Fa el contrari del que és Normal i intenta que la capa superior es renderitzi a sota de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Behind_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Darrere.

Esborra

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Erase».

Això sostreu els píxels opacs de la capa superior des de la capa inferior, esborrant-los de manera efectiva.

../../_images/Blending_modes_Erase_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Esborra.

Mitjana geomètrica

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Geometric Mean».

Aquest mode de barreja multiplica la capa superior amb la inferior i després genera l'arrel quadrada.

../../_images/Blending_modes_Geometric_Mean_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Mitjana geomètrica.

Extracció de gra

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Grain Extract».

Similar a Sostreu, els colors de la capa superior es restaran dels colors des de la capa inferior i després s'hi afegirà un 50% de gris.

../../_images/Blending_modes_Grain_Extract_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Extracció de gra.

Fusió de gra

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Grain Merge».

Similar a l'Addició, els colors de la capa superior s'afegiran als colors de la capa inferior, i després s'hi restarà un 50% de gris.

../../_images/Blending_modes_Grain_Merge_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Fusió de gra.

Engrandeix

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Greater».

Un mode de barreja que comprova si el color pintat està pintat amb una opacitat més alta que els colors existents. Si és així, pinta sobre seu, si no, no pinta res.

../../_images/Greaterblendmode.gif

Mescla forta

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Hard Mix».

Similar a la Superposició.

Mescla ambdós modes de barreja Esvaïment del color i Cremat del color. Si el color de la capa superior és més fosc que el 50%, el mode de barreja serà Cremat del color, d'altra manera el mode de barreja serà Esvaïment del color.

../../_images/Blending_modes_Hard_Mix_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Mescla forta.

Mescla forta (Photoshop)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Hard Mix (Photoshop)».

Aquest és el mode de barreja Mescla forta tal com està implementat en el Photoshop.

../../_images/Krita_4_0_hard_mix_ps.png

Esquerra: Els punts es mesclen amb el mode de barreja Normal. Dreta: Els punts es mesclen amb la Mescla forta.

Això afegeix els dos valors i després verifica si el valor està per sobre del màxim. Si és així emetrà el màxim, en cas contrari el mínim.

Mescla forta més suau (Photoshop)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Hard Mix Softer (Photoshop)».

Novetat de la versió 5.0.

Aquest és el mode de barreja Mescla forta tal com està implementat en el Photoshop per als pinzells amb textura. Produeix vores més suaus que la Mescla forta (Photoshop) normal.

../../_images/Blending_modes_Hard_Mix_Softer_Photoshop_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Els punts es mesclen amb el mode de barreja Normal. Dreta: Els punts es mesclen amb la Mescla forta més suau.

És com el mode Resta inversa, però s'escalen els dos termes per a fer augmentar el contrast. Aquest no és realment un mode de Mescla forta en el sentit que no es tria entre un resultat o un altre en funció d'un llindar, encara que en la majoria dels casos, el resultat es veu com la Mescla forta (Photoshop) normal però amb vores més suaus.

Superposició forta

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Hard Overlay».

Novetat de la versió 4.0.

Similar a la Llum forta -la qual fa servir Pantalla quan el valor està per sobre del 50%-. Dividir dona millors resultats que Pantalla, especialment en imatges amb coma flotant.

../../_images/Blending_modes_Hard_Overlay_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Superposició forta.

Normal

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Normal».

Com haureu endevinat, aquest és el mode de barreja predeterminat per a totes les capes.

En aquest mode, l'ordinador comprovarà com és de transparent el píxel a la capa superior, quin és el color i després barrejarà el color de la capa superior amb la capa inferior de manera proporcional a la transparència.

../../_images/Blending_modes_Normal_50_Opacity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal 100% d'opacitat. Dreta: Normal 50% d'opacitat.

Superposició

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Overlay».

Una combinació dels modes de barreja Multiplica i Pantalla, canviant entre tots dos en una claredat mitjana.

La Superposició comprovarà si el color de la capa superior té una claredat superior al 0,5. Si és així, el píxel es barrejarà com en el mode Pantalla, d'altra manera es barrejarà com en el mode Multiplica.

Això és útil per a aprofundir en les ombres i les llums intenses.

../../_images/Blending_modes_Overlay_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Superposició.

Paral·lel

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Parallel».

Aquest mode primer pren el percentatge en decimals per a ambdues capes. Després afegirà els dos valors. Divideix 2 per la suma.

../../_images/Blending_modes_Parallel_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Paral·lel.

Penombra A

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Penumbra A».

Crea un decaïment lineal de la penombra. Això vol dir que la majoria dels tons estaran en els intervals dels tons mitjans.

../../_images/Blending_modes_Penumbra_A_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Penombra A.

Penombra B

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Penumbra B».

La Penombra A amb la capa d'origen i la de destinació intercanviades.

../../_images/Blending_modes_Penumbra_B_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Penombra B.

Penombra C

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Penumbra C».

Crea un decaïment similar a la penombra emprant una fórmula d'arctangent. Això vol dir que la majoria dels tons estaran en els intervals dels tons mitjans.

../../_images/Blending_modes_Penumbra_C_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Penombra C.

Penombra D

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Penumbra D».

La Penombra C amb la capa d'origen i la de destinació intercanviades.

../../_images/Blending_modes_Penumbra_D_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Penombra D.