Aritmètics

Aquests modes de barreja es basen en matemàtiques senzilles.

Addició

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Addition».

Afegeix els valors numèrics de dos colors:

Groc (1, 1, 0) + Blau (0, 0, 1) = Blanc (1, 1, 1)

Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4) + Gris clar (0,5, 0,5, 0,5) = Gris encara més clar (0,9, 0,9, 0,9)

../../_images/Blending_modes_Addition_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Addició.

Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274) + Taronja (1, 0,5961, 0,0706) = (1,1608, 1,2235, 0,8980) → Groc molt clar (1, 1, 0,8980)

../../_images/Blending_modes_Addition_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Addició.

Vermell (1, 0, 0) + Gris (0,5, 0,5, 0,5) = Rosa (1, 0,5, 0,5)

../../_images/Blending_modes_Addition_Red_plus_gray.png

Esquerra: Normal. Dreta: Addició.

Quan el resultat de l'addició sigui més que 1, es mostrarà el color blanc. Per tant, el blanc més qualsevol altre color, resultarà en blanc. D'altra banda, el negre més qualsevol altre color, resultarà en el color afegit.

../../_images/Blending_modes_Addition_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Addició.

Divideix

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Divide».

Divideix el valor numèric del color inferior pel del color superior.

Vermell (1, 0, 0) / Gris (0.5, 0.5, 0.5) = (2, 0, 0) → Vermell (1, 0, 0)

Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4) / Gris clar (0,5, 0,5, 0,5) = Gris encara més clar (0,8, 0,8, 0,8)

../../_images/Blending_modes_Divide_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Divideix.

Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274) / Taronja (1, 0,5961, 0,0706) = (0,1608, 1,0525, 11,7195) → Aigua (0,1608, 1, 1)

../../_images/Blending_modes_Divide_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Divideix.

../../_images/Blending_modes_Divide_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Divideix.

Resta inversa

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Inverse Subtract».

Aquesta inverteix la capa inferior abans de restar-la de la capa superior.

Gris clar (0,5, 0,5, 0,5)_(1_Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)) = (-0,1, -0,1, -0,1) → Negre (0, 0, 0)

../../_images/Blending_modes_Inverse_Subtract_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Resta inversa.

Taronja (1, 0,5961, 0,0706)_(1_Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274)) = (0,1608, 0,2235, -0,102) → Verd fosc (0,1608, 0,2235, 0)

../../_images/Blending_modes_Inverse_Subtract_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Resta inversa.

../../_images/Blending_modes_Inverse_Subtract_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Resta inversa.

Multiplica

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Multiply».

Multiplica els dos colors entre si, però no va més enllà del límit superior.

S'utilitza sovint per a aplicar colors en un art lineal en blanc i negre. Es col·loca l'art lineal en blanc i negre a la part superior, estableix la capa a «Multiplica», i després es dibuixa en color en una capa a sota. Multiplica permetrà que tots els colors passin a través seu.

Blanc (1,1,1) x Blanc (1, 1, 1) = Blanc (1, 1, 1)

Blanc (1, 1, 1) x Gris (0,5, 0,5, 0,5) = Gris (0,5, 0,5, 0,5)

Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4) x Gris clar (0,5, 0,5, 0,5) = Gris encara més clar (0,2, 0,2, 0,2)

../../_images/Blending_modes_Multiply_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Multiplica.

Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274) x Taronja (1, 0,5961, 0,0706) = Verd (0,1608, 0,3740, 0,0584)

../../_images/Blending_modes_Multiply_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Multiplica.

../../_images/Blending_modes_Multiply_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Multiplica.

Sostreu

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Subtract».

Resta la capa superior de la capa inferior.

Blanc (1, 1, 1)_Blanc (1, 1, 1) = Negre (0, 0, 0)

Blanc (1, 1, 1)_Gris (0,5, 0,5, 0,5) = Gris (0,5, 0,5, 0,5)

Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)_Gris clar (0,5, 0,5, 0,5) = (-0,1, -0,1, -0,1) → Negre (0, 0, 0)

../../_images/Blending_modes_Subtract_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Sostreu.

Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274) - Taronja (1, 0,5961, 0,0706) = (-0,8392, 0,0313, 0,7568) → Blau (0, 0,0313, 0,7568)

../../_images/Blending_modes_Subtract_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Sostreu.

../../_images/Blending_modes_Subtract_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Sostreu.