HSX

El Krita té quatre sistemes de coordenades HSX diferents. La diferència entre ells és com manegen el to.

HSI

El HSI és un sistema de coordenades del color, que utilitza el To, Saturació i Intensitat per a categoritzar un color. El to és aproximadament la longitud d'ona, si el color és vermell, groc, verd, cian, blau o porpra. Es mesura en 360°, amb 0 de color vermell. La saturació és la mesura de la proximitat del color gris. La intensitat, en aquest cas, és el to del color. El que fa que la intensitat sigui especial és que reconeix el groc (rgb:1,1,0) que té un valor RGB combinat més gran que el blau (rgb:0,0,1). Aquesta és una dimensió no lineal del to, el qual vol dir que es corregeix la gamma.

HSL

El HSL és un sistema de coordenades del color que descriu els colors en el To, Saturació i Claredat. La claredat posa específicament tant el groc (rgb:1,1,0), el blau (rgb:0,0,1) i el gris mitjà (rgb:0,5,0,5,0,5) a la mateixa claredat (0,5).

HSV

El HSV, de vegades anomenat HSB, és un sistema de coordenades del color que mesura els colors en el To, Saturació i Valor (també anomenat brillantor). El valor o la brillantor es refereix específicament a la intensitat amb la qual hauran de brillar els llums dels píxels en el vostre monitor. Estableix el groc (rgb:1,1,0), blau (rgb:0,0,1) i blanc (rgb:1,1,1) al mateix valor (100%).

HSY

El HSY és un sistema de coordenades del color que categoritza els colors en el To, Saturació i Lluminositat. Bé, no realment, fa servir la Luma (luminància) en lloc d'una lluminositat veritable, la diferència és que la lluminositat és lineal, mentre que la luma és corregida per la gamma i només pesa els components RGB. La luma es basa en estudis científics sobre quanta llum reflecteix un color a la vida real. Si bé té una intensitat similar, reconeix que el groc (rgb:1,1,0) és més clar que el blau (rgb:0,0,1), també reconeix que el groc (rgb:1,1,0) és més clar que el cian (rgb:0,1,1), a partir d'aquests estudis.

Modes de barreja HSX

Color HSV, HSI, HSL o HSY

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Color».

Això pren la Lluminositat/Valor/Intensitat/Claredat dels colors en la capa inferior i els combina amb la Saturació i el To dels píxels superiors. Ens referirem al Color HSY com a «Color» en la línia com ho fan altres aplicacions.

../../_images/Blending_modes_Color_HSI_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color HSI.

../../_images/Blending_modes_Color_HSI_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color HSI.

../../_images/Blending_modes_Color_HSI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color HSI.

../../_images/Blending_modes_Color_HSL_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color HSL.

../../_images/Blending_modes_Color_HSV_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color HSV.

../../_images/Blending_modes_Color_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color.

To HSV, HSI, HSL o HSY

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Hue».

Pren la saturació i el to de la capa inferior i els combina amb el to de la capa superior. El to en aquest cas és Valor, Claredat, Intensitat o Lluminositat.

../../_images/Blending_modes_Hue_HSI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: To HSI.

../../_images/Blending_modes_Hue_HSL_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: To HSL.

../../_images/Blending_modes_Hue_HSV_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: To HSV.

../../_images/Blending_modes_Hue_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: To.

Augmentar el Valor, Claredat, Intensitat o Lluminositat

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Increase Value / Lightness / Intensity / Luminosity».

Similar a Aclarit, però específic al To. Comprova si el píxel de la capa superior té un to més alt que el píxel de la capa inferior. Si és així, el to augmentarà, de no ser així mantindrà el de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Increase_Intensity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la intensitat.

../../_images/Blending_modes_Increase_Lightness_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la claredat.

../../_images/Blending_modes_Increase_Value_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta el valor.

../../_images/Blending_modes_Increase_Luminosity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la lluminositat.

Augmentar la saturació HSI, HSV, HSL o HSY

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Increase Saturation».

Similar a Aclarit, però específic a la Saturació. Comprova si el píxel de la capa superior té una saturació més alta que el píxel de la capa inferior. Si és així, la saturació augmentarà, de no ser així mantindrà la de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Increase_Saturation_HSI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la saturació HSI.

../../_images/Blending_modes_Increase_Saturation_HSL_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la saturació HSL.

../../_images/Blending_modes_Increase_Saturation_HSV_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la saturació HSV.

../../_images/Blending_modes_Increase_Saturation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Augmenta la saturació.

Intensitat

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Intensity».

Pren el To i la Saturació de la capa inferior i els emet amb la Intensitat de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Intensity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Intensitat.

Valor

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Value».

Pren el To i la Saturació de la capa inferior i els emet amb el Valor de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Value_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Valor.

Claredat

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Lightness».

Pren el To i la Saturació de la capa inferior i els emet amb la Claredat de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Lightness_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Claredat.

Lluminositat

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Luminosity».

Com s'ha explicat anteriorment, en realitat la Luma, però anomenada així perquè s'alinea amb la terminologia en altres aplicacions. Pren el To i la Saturació de la capa inferior i els emet amb la Lluminositat de la capa superior. El més preferit dels quatre modes de barreja del to, ja que aquest proporciona resultats bastant intuïtius per al To d'un matís.

../../_images/Blending_modes_Luminosity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluminositat.

Saturació HSI, HSV, HSL o HSY

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Saturation».

Pren la Intensitat i el To de la capa inferior i els emet amb la Saturació HSI de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Saturation_HSI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Saturació HSI.

../../_images/Blending_modes_Saturation_HSL_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Saturació HSL.

../../_images/Blending_modes_Saturation_HSV_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Saturació HSV.

../../_images/Blending_modes_Saturation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Saturació.

Disminuir el valor, claredat, intensitat o lluminositat

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Decrease Value / Lightness / Intensity / Luminosity».

Similar a Fosca, però específic al To. Comprova si el píxel de la capa superior té un to més baix que el píxel de la capa inferior. Si és així, el to disminuirà, de no ser així mantindrà el de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Intensity_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la intensitat.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Intensity_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la intensitat.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Intensity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la intensitat.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Lightness_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la claredat.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Value_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix el valor.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Luminosity_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la lluminositat.

Disminuir la saturació HSI, HSV, HSL o HSY

Suggeriment

Aquests modes de barreja en anglès s'anomenen «Decrease Saturation».

Similar a Fosca, però específic a la Saturació. Comprova si el píxel de la capa superior té una saturació més baixa que el píxel de la capa inferior. Si és així, la saturació disminuirà, de no ser així mantindrà la de la capa inferior.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_HSI_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació HSI.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_HSI_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació HSI.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_HSI_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació HSI.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_HSL_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació HSL.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_HSV_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació HSV.

../../_images/Blending_modes_Decrease_Saturation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Disminueix la saturació.