Quadràtics

Novetat de la versió 4.2.

Els modes de barreja quadràtics són un conjunt de modes destinats a donar diversos efectes en afegir zones de llum o sobreposar objectes brillants.

Congelació

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Freeze».

El mode de barreja Congelació. És una inversió del mode de barreja Reflecteix.

../../_images/Blending_modes_Q_Freeze_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Congelació.

Gel-Reflexió

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Freeze-Reflect».

És una mescla dels modes de barreja Congelació i Reflexió.

../../_images/Blending_modes_Q_Freeze_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Gel-Reflexió.

Lluïssor

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Glow».

El mode de barreja Reflecteix amb les capes d'origen i de destinació intercanviades.

../../_images/Blending_modes_Q_Glow_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluïssor.

Lluïssor de calor

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Glow-Heat».

És una mescla dels modes de barreja Lluïssor i Calor.

../../_images/Blending_modes_Q_Glow_Heat_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluïssor de calor.

Calor

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Heat».

El mode de barreja Calor. És una inversió del mode de barreja Lluïssor.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Calor.

Calor de lluïssor

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Heat-Glow».

És una mescla dels modes de barreja Calor i Lluïssor.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Glow_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Calor de lluïssor.

Híbrid de calor de lluïssor i gel-reflexió

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Heat-Glow» i «Freeze-Reflect Hybrid».

És una mescla dels modes de barreja Quadràtics continus. Molt semblant a la Superposició, i a vegades proporciona un millor resultat que la Superposició.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Glow_Freeze_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Híbrid de calor de lluïssor i gel-reflexió.

Reflecteix

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Reflect».

Essencialment és el mode de barreja Esvaïment del color amb un decaïment quadràtic.

../../_images/Blending_modes_Q_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Reflecteix.

Reflexió-Gel

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Reflect-Freeze».

És una mescla dels modes de barreja Reflecteix i Congelació.

../../_images/Blending_modes_Q_Reflect_Freeze_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Reflexió-Gel.