Quadràtics

Novetat de la versió 4.2.

Els modes de barreja quadràtics són un conjunt de modes destinats a donar diversos efectes en afegir zones de llum o sobreposar objectes brillants.

Congelació

El mode de barreja congelació. És una inversió del mode de barreja reflecteix.

../../_images/Blending_modes_Q_Freeze_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Congelació.

Gel-Reflexió

És una mescla dels modes de barreja Congelació i Reflexió.

../../_images/Blending_modes_Q_Freeze_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Gel-Reflexió.

Lluïssor

És el mode de barreja Reflecteix amb les capes d'origen i de destinació intercanviades.

../../_images/Blending_modes_Q_Glow_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluïssor.

Lluïssor de calor

És una mescla dels modes de barreja Lluïssor i Calor.

../../_images/Blending_modes_Q_Glow_Heat_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Lluïssor de calor.

Calor

El mode de barreja Calor. És una inversió del mode de barreja Lluïssor.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Calor.

Calor de lluïssor

És una mescla dels modes de barreja Calor i Lluïssor.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Glow_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Calor de lluïssor.

Híbrid de calor de lluïssor i gel-reflexió

És una mescla dels modes de barreja quadràtics continus. Molt semblant a la superposició, i a vegades proporciona un millor resultat que la superposició.

../../_images/Blending_modes_Q_Heat_Glow_Freeze_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Híbrid de calor de lluïssor i gel-reflexió.

Reflecteix

Essencialment és el mode de barreja Esvaïment del color amb un decaïment quadràtic.

../../_images/Blending_modes_Q_Reflect_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Reflecteix.

Reflexió-Gel

És una mescla dels modes de barreja Reflecteix i Congelació.

../../_images/Blending_modes_Q_Reflect_Freeze_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Reflexió-Gel.