Miscel·lània

Mapa de relleu

Aquest filtre sembla multiplicar i respectar l'alfa de l'entrada.

Combina mapa normal

Mode de barreja matemàticament robust per a mapes normals, utilitzant la Barreja de mapa normal reorientada.

Copia

Copia exactament la capa anterior. Útil per a quan s'utilitzen filtres i màscares de filtratge.

../../_images/Blending_modes_Copy_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Copia.

Copia el vermell, verd, blau

Aquesta és un mode de barreja que només copiarà/barrejarà un canal d'origen a un canal de destinació. Específicament, prendrà el canal específic de la capa superior i el copiarà a les capes inferiors.

Per tant, si voleu que el pinzell només afecti el canal vermell, establiu el mode de barreja a «Copia el vermell».

../../_images/Krita_Filter_layer_invert_greenchannel.png

Els modes de barreja copia el vermell, verd i blau també funcionen sobre les capes de filtratge.

Això també es pot fer amb les capes de filtratge. Per tant, si voleu canviar ràpidament el canal verd d'una capa, creeu una capa de filtratge invers amb un «Copia el verd» a sobre.

../../_images/Blending_modes_Copy_Red_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Copia el vermell.

../../_images/Blending_modes_Copy_Green_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Copia el verd.

../../_images/Blending_modes_Copy_Blue_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Copia el blau.

Dissol

En lloc d'utilitzar la transparència, aquest mode de barreja utilitzarà un patró de juxtaposició a l'atzar per a fer que les àrees transparents semblin una mica transparents.

../../_images/Blending_modes_Dissolve_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Dissol.