Binaris

Els modes binaris són una classe especial de modes de barreja que utilitzen operadors binaris per als càlculs. Els modes binaris són diferents de tots els altres modes de barreja, ja que aquests modes tenen un atribut fractal amb un decaïment similar a altres modes de barreja. Els modes binaris es poden utilitzar per a la generació d'art abstracte emprant capes amb una superfície molt suau. Tots els modes binaris tenen lletres en majúscules per a distingir-se d'altres modes de barreja.

Per a aclarir com funcionen els modes binaris, convertiu els valors decimals en valors binaris, després tracteu 1 o 0 com a T o F respectivament, i utilitzeu l'operació binària per a obtenir el resultat final, i després torneu a convertir el resultat a decimal.

Avís

Els modes de barreja binaris no funcionen sobre imatges flotants o nombres negatius! Per tant, no informeu d'errors sobre l'ús dels modes binaris sobre espais de color no admesos.

AND

Realitza l'operació AND per a les capes base i de la barreja. Similar al mode de barreja Multiplica.

../../_images/Blend_modes_AND_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: AND.

../../_images/Blending_modes_AND_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: AND.

CONVERSE

Realitza l'invers de l'operació IMPLICATION per a les capes base i de la barreja. Similar al mode pantalla amb la capa de la barreja i la capa base invertides.

../../_images/Blend_modes_CONVERSE_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: CONVERSE.

../../_images/Blending_modes_CONVERSE_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: CONVERSE.

IMPLICATION

Realitza l'operació IMPLICATION per a les capes base i de la barreja. Similar al mode pantalla amb la capa base invertida.

../../_images/Blend_modes_IMPLIES_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: IMPLICATION.

../../_images/Blending_modes_IMPLIES_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: IMPLICATION.

NAND

Realitza l'invers de l'operació AND per a les capes base i de la barreja. Similar al mode multiplica invertit.

../../_images/Blend_modes_NAND_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NAND.

../../_images/Blending_modes_NAND_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NAND.

NOR

Realitza l'invers de l'operació OR per a les capes base i de la barreja. Similar al mode pantalla invertit.

../../_images/Blend_modes_NOR_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOR.

../../_images/Blending_modes_NOR_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOR.

NOT CONVERSE

Realitza l'invers de l'operació CONVERSE per a les capes base i de la barreja. Similar al mode multiplica amb la capa base i la capa de la barreja invertides.

../../_images/Blend_modes_NOT_CONVERSE_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOT CONVERSE.

../../_images/Blending_modes_NOT_CONVERSE_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOT CONVERSE.

NOT IMPLICATION

Realitza l'invers de l'operació IMPLICATION per a les capes base i de la barreja. Similar al mode multiplica amb la capa de la barreja invertida.

../../_images/Blend_modes_NOT_IMPLICATION_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOT IMPLICATION.

../../_images/Blending_modes_NOT_IMPLICATION_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: NOT IMPLICATION.

OR

Realitza l'operació OR per a les capes base i de la barreja. Similar al mode pantalla.

../../_images/Blend_modes_OR_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: OR.

../../_images/Blending_modes_OR_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: XOR.

XOR

Realitza l'operació XOR per a les capes base i de la barreja. Aquest mode té una propietat especial que si dupliqueu la capa de la barreja dues vegades, obtindreu la capa base.

../../_images/Blend_modes_XOR_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: XOR.

../../_images/Blending_modes_XOR_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: XOR.

XNOR

Realitza l'operació XNOR per a les capes base i de la barreja. Aquest mode té una propietat especial que si dupliqueu la capa de la barreja dues vegades, obtindreu la capa base.

../../_images/Blend_modes_XNOR_map.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: XNOR.

../../_images/Blending_modes_XNOR_Gradients.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: XNOR.