Mòdul

Els modes de Mòduls són una classe especial de modes de barreja que repeteixen valors quan el valor de la capa de la barreja de canals és més petit que el valor del canal a les capes base. Tots els modes en els modes de Mòduls conserven l'absolut de la resta si el valor és més gran que el valor màxim o el valor és més petit que el valor mínim. Els modes continus suposen que si el valor calculat abans de l'operació de mòdul està dintre de l'interval entre un nombre imparell i un nombre parell, els valors s'invertiran en el resultat final, de manera que els valors es perceben com una ona.

A més, això implicaria que els modes de Mòduls són beneficiosos per a l'art abstracte i la manipulació dels degradats.

Mòdul divisible

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Divisive Modulo».

Primer, la capa base es divideix per la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero. Després, realitza un càlcul del mòdul utilitzant el valor trobat amb la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero.

../../_images/Blending_modes_Divisive_Modulo_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Mòdul divisible.

Mòdul divisible - Continu

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Divisive Modulo - Continuous».

Primer, la capa base es divideix per la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero. Després, realitza un càlcul del mòdul utilitzant el valor trobat amb la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero. Com que aquest és un mode continu, qualsevol cosa entre nombres parells i imparells estarà invertit.

../../_images/Blending_modes_Divisive_Modulo_Continuous_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Mòdul divisible - Continu.

Mòdul

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Modulo».

Realitza un càlcul del mòdul utilitzant la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Mòdul.

Mòdul - Continu

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Modulo - Continuous».

Realitza un càlcul del mòdul utilitzant la suma de la capa de la barreja i el valor mínim possible després de zero. Com que aquest és un mode continu, qualsevol cosa entre nombres parells i imparells estarà invertit.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Continuous_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Mòdul - Continu.

Desplaçament de mòdul

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Modulo Shift».

Realitza un càlcul del mòdul amb el resultat de la suma de les capes base i de la barreja per la suma de capa de la barreja amb el valor mínim possible després de zero.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Shift_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Desplaçament de mòdul.

Desplaçament de mòdul - Continu

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Modulo Shift - Continuous».

Realitza un càlcul del mòdul amb el resultat de la suma de les capes base i de la barreja per la suma amb el valor mínim possible després de zero. Com que aquest és un mode continu, qualsevol cosa entre nombres parells i imparells estarà invertit.

../../_images/Blending_modes_Modulo_Shift_Continuous_Gradient_Comparison.png

Esquerra: Capa base. Enmig: Capa de la barreja. Dreta: Desplaçament de mòdul - Continu.