Negatius

Aquests són tots els modes de barreja que fan que la imatge sembli un negatiu.

Additiu subtractiu

Sostreu l'arrel quadrada de la capa inferior de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Additive_Subtractive_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Additiu subtractiu.

Arc tangent

Divideix la capa inferior per la de la part superior. Després divideix el valor per Pi. Finalment, utilitza el resultat en una funció d'arc tangent i el multiplica per dos.

../../_images/Blending_modes_Arcus_Tangent_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Arc tangent.

Diferència

Verifica, píxel per píxel, quina capa té el valor del píxel més gran/més petit, després resta el més petit del més gran.

../../_images/Blending_modes_Difference_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Diferència.

Equivalència

Sostreu la capa subjacent de la capa superior. Després ho inverteix. Sembla produir el mateix resultat que la Diferència.

../../_images/Blending_modes_Equivalence_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Equivalència.

Exclusió

Això multiplica les dues capes, afegeix l'origen i després sostreu dues vegades el múltiple de les dues capes.

../../_images/Blending_modes_Exclusion_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Exclusió.

Negació

L'absolut del valor 1,0f restat per la base restada per la capa de la barreja. abs(1,0f - Base - Barreja)

../../_images/Blending_modes_Negation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Negació.