Negatius

Aquests són tots els modes de barreja que fan que la imatge sembli un negatiu.

Additiu subtractiu

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Additive Subtractive».

Sostreu l'arrel quadrada de la capa inferior de la capa superior.

../../_images/Blending_modes_Additive_Subtractive_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Additiu subtractiu.

Arctangent

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Arcus Tangent».

Divideix la capa inferior per la de la part superior. Després divideix el valor per Pi. Finalment, utilitza el resultat en una funció d'arctangent i el multiplica per dos.

../../_images/Blending_modes_Arcus_Tangent_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Arctangent.

Diferència

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Difference».

Verifica, píxel per píxel, quina capa té el valor del píxel més gran/més petit, després resta el més petit del més gran.

../../_images/Blending_modes_Difference_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Diferència.

Equivalència

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Equivalence».

Sostreu la capa subjacent de la capa superior. Després ho inverteix. Sembla produir el mateix resultat que la Diferència.

../../_images/Blending_modes_Equivalence_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Equivalència.

Exclusió

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Exclusion».

Això multiplica les dues capes, afegeix l'origen i després sostreu dues vegades el múltiple de les dues capes.

../../_images/Blending_modes_Exclusion_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Exclusió.

Negació

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Negation».

L'absolut del valor 1,0f restat per la base restada per la capa de la barreja. abs(1,0f - Base - Barreja)

../../_images/Blending_modes_Negation_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Negació.