Fosca

Cremat

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Burn».

Una variació de Divideix, de vegades anomenada «Cremat del color» en alguns programes.

Això inverteix la capa inferior, després la divideix per la capa superior i inverteix el resultat. Això dona com a resultat un efecte fosc que té en compte els colors de la capa inferior, similar a la tècnica de cremat emprada en la cambra fosca de la fotografia tradicional.

1_{[1_Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)] / Gris clar (0,5, 0,5, 0,5)} = (-0,2, -0,2, -0,2) → Negre (0, 0, 0)

../../_images/Blending_modes_Burn_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat.

1_{[1_Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274)] / Taronja (1, 0,5961, 0,0706)} = (0,1608, 0.3749, -1,4448) → Verd (0,1608, 0,3749, 0)

../../_images/Blending_modes_Burn_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat.

../../_images/Blending_modes_Burn_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat.

Cremat fàcil

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Easy Burn».

L'objectiu és resoldre els problemes amb el mode de barreja Cremat del color, s'utilitza una fórmula en la qual el decaïment és similar a Esvaïment, però la velocitat del decaïment és més suau. Es troba dintre de l'interval de 0,0f i 1,0f a diferència del mode Cremat del color.

../../_images/Blending_modes_Easy_Burn_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat fàcil.

Boira fosca (il·lusions IFS)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Fog Darken (IFS Illusions)».

Enfosqueix la imatge de manera que hi hagi una «boira» al resultat final. Això es deu a la propietat única de la Boira fosca, en la qual els tons mitjans combinats són més clars que la barreja de tons que no són mitjans.

../../_images/Blending_modes_Fog_Darken_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Boira fosca (exactament el mateix que Addició).

Fosca

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Darken».

Amb l'enfosquiment, els colors de la capa superior es verifiquen per la seva claredat. Només seran visibles si són més foscos que el color subjacent a la capa inferior.

És el gris clar (0,5, 0,5, 0,5) més fosc que el gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)? = (no, no, no) → Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)

../../_images/Blending_modes_Darken_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Fosca.

És el taronja (1, 0,5961, 0,0706) més fosc que el blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274)? = (no, sí, sí) → Verd (0,1608, 0,5961, 0,0706)

../../_images/Blending_modes_Darken_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Fosca.

../../_images/Blending_modes_Darken_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Fosca.

Color més fosc

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Darker Color».

../../_images/Blending_modes_Darker_Color_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Color més fosc.

Gamma fosca

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Gamma Dark».

Divideix 1 per la capa superior i calcula el resultat final utilitzant-lo com la potència de la capa inferior.

Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4)^[1 / Gris clar (0,5, 0,5, 0,5)] = Gris encara més fosc (0,1600, 0,1600, 0,1600)

../../_images/Blending_modes_Gamma_Dark_Gray_0.4_and_Gray_0.5_n.png

Esquerra: Normal. Dreta: Gamma fosca.

Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274)^[1 / Taronja (1, 0,5961, 0,0706)] = Verd (0,1608, 0,4575, 0,0683)

../../_images/Blending_modes_Gamma_Dark_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Gamma fosca.

../../_images/Blending_modes_Gamma_Dark_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Gamma fosca.

Cremat lineal

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Linear Burn».

Afegeix els valors de les dues capes i després resta 1. Sembla que produeix el mateix resultat que Resta inversa.

[Gris fosc (0,4, 0,4, 0,4) + Gris clar (0,5, 0,5, 0,5)]_1 = (-0,1000, -0,1000, -0,1000) → Negre (0, 0, 0)

../../_images/Blending_modes_Linear_Burn_Gray_0.4_and_Gray_0.5.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat lineal.

[Blau clar (0,1608, 0,6274, 0,8274) + Taronja (1, 0,5961, 0,0706)]_1 = (0,1608, 0,2235, -0,1020) → Verd fosc (0,1608, 0,2235, 0)

../../_images/Blending_modes_Linear_Burn_Light_blue_and_Orange.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat lineal.

../../_images/Blending_modes_Linear_Burn_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Cremat lineal.

Ombra (Il·lusions IFS)

Suggeriment

Aquest mode de barreja en anglès s'anomena «Shade (IFS Illusions)».

Bàsicament, el mode de barreja només finalitza a les ombres de les ombres. Això vol dir que és molt útil per a pintar colors d'ombreig mentre es troba dins d'un cert interval d'ombres.

../../_images/Blending_modes_Shade_Sample_image_with_dots.png

Esquerra: Normal. Dreta: Ombra.