Vastzet-paneel voor de Artistieke kleurenkiezer

Een kleurenkiezer geïnspireerd op het traditionele kleurenwiel en bijbehorende werkmethodieken

Gebruik

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker.png

Artistieke kleurenkiezer met een kleurenbereik-(gamut)-masker

Selecteer op de kleurenwiel (5) en meter (4) de tint en de verzadiging. Met mouseleft wijzigt u de voorgrondkleur (6). Met|mouseright| wijzigt u de achtergrondkleur (7).

De stip toont de locatie van de huidige voorgrondkleur op de kleurenwiel (zwart&wit cirkel) en op de meter(zwart&wit lijn). De laatst geselecteerde vlekken zijn gemarkeerd.

Parameters van het kleurenwiel kunt u instellen in Voorkeuren van kleurenwiel menu (2). Instellingen voor de selectie vindt u in het Instellingen van kleurenkiezer menu (3).

Kleurenbereik-(gamut)-maskers

U kunt uw kleurenbereik-(gamut)-maskers selecteren en beheren in de Vastzet-paneel voor gamut-(kleurenbereik)-maskers.’

In de werkbalk voor kleurenbereik-(gamut)-maskers (1) kunt u het geselecteerde masker in- en uitschakelen (linker knop). U kunt ook het masker roteren met de draaiknop (rechts).

Voorkeuren van kleurenwiel

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker_3.png

kleurenwiel instellen.

Schuifknoppen 1, 2, en 3

Past respectievelijk het aantal stappen in de meter, het aantal tint-sectors en verzadiging-ringen op het kleurenwiel in.

Continue modus

U kunt de meter en tint-sectoren ook instellen op een continue modus (met de knop met het oneindig-teken erop rechts van de schuifknoppen). Als u het inschakelt dan ziet u op beide vlakken in plaats van aparte banden een continue kleurverloop.

Verzadiging omkeren (4)

Wijzigt de volgorde van de verzadiging-ringen in de tint-sectoren. Standaard is de kleurenwiel grijs in het midden en de meest verzadigde kleur aan de rand. Verzadiging inverteren plaatst grijs aan de rand en de meest verzadigde kleuren in het midden.

Naar standaard terugzetten (5)

Laad de standaard waarden voor de schuifknoppen 1,2, en 3. Deze standaardinstellingen zijn ingesteld in de instellingen voor de kleuren selector.

Instellingen van kleurenkiezer

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker_2.png

Instellingenmenu voor kleurenkiezer.

Uiterlijk van selector (1)
Achtergrondkleur van kleurindicator tonen

Toont de driehoek rechtsonder met de huidige achtergrondkleur.

Genummerde waardeschaal tonen

Indien ingeschakeld, toont de meter een vergelijkbaar grijswaarde met helderheid percentage.

Kleurruimte (2)

Stelt de kleurenkiezer in op het kleurmodel. Voor gedetailleerde informatie over kleurenmodellen, zie Kleurmodellen.

Luma-coëfficiënten (3)

Als voor de selector HSY de kleurruimte is, dan kunt u eigen luma-coëfficiënten en een gamma-correctie instellen voor de meter (standaard ingesteld op 1.0 bij een lineaire schaal; zie Gamma en lineair).

Gedrag van kleurenbereik-(gamut)-maskers (4)

De kleurenkiezer kunt u naar wens instellen op Kleurenbereik-masker afdwingen, zodat u geen kleuren buiten het masker kan selecteren, of op Alleen de vormen tonen, zodat het masker zichtbaar is maar de kleurenselectie niet beperkt wordt.

Standaard instellingen voor selectorstappen

De ingestelde waarden voor het kleurenwiel en de meter kunt u naar de standaardwaarden terugzetten door de knop Terugzetten naar standaard in Voorkeuren van kleurenwiel in te drukken.

Externe informatie