Arrangeer

Een paneel voor het uitrichten en arrangeren van vectorvormen. Als u het Gereedschap voor selectie van vormen actief heeft, dan zijn de volgende mogelijkheden in dit paneel beschikbaar:

Uitlijnen

Alle geselecteerde objecten uitlijnen.

 • Links uitlijnen

 • Centreer horizontaal

 • Rechts uitlijnen

 • Boven uitlijnen

 • Centreer verticaal

 • Onder uitlijnen

Verdelen

Ervoor zorgen dat objecten gelijk verdeeld zijn.

 • Verdeel linkse randen gelijkmatig.

 • Verdeel centra gelijkmatig horizontaal.

 • Verdeel rechtse randen gelijkmatig.

 • Verdeel bovenste randen gelijkmatig.

 • Verdeel centra gelijkmatig verticaal.

 • Verdeel onderste randen gelijkmatig.

Spatiëring

Ervoor zorgen dat de ruimten tussen de objecten gelijk zijn.

 • Horizontale ruimten tussen objecten gelijk verdelen.

 • Verticale ruimten tussen objecten gelijk verdelen.

Volgorde

De volgorde van vectorvormen wijzigen.

 • Naar voorgrond brengen

 • Naar voren

 • Naar achtergrond

 • Naar achtergrond brengen

Groepering

Knoppen om vectorvormen te groeperen en om een groepering weer ongedaan te maken.