Voorkeuren

Krita is in grote mate aanpasbaar en er zijn veel instellingen en opties beschikbaar in het dialoogvenster voor Instellingen om aan te passen. Om deze instellingen te bereiken gaat u naar het menu-item Instellingen ‣ Krita instellen…. Bij macOS, vindt u de instellingen in het menu-vak linksboven, zoals u verwacht van elk programma in macOS.

In Krita worden de voorkeuren opgeslagen in het bestand kritarc. Dit bestand is bij Windows te vinden in %LOCALAPPDATA%\ , bij Linux in ~/.config, en bij macOS X in ~/Library/Preferences. Als u een back-up wilt maken van uw aangepaste instellingen of ze wilt synchroniseren tussen twee computers, dan hoeft u alleen maar dit bestand te kopiëren. dit werkt zelfs tussen meerdere platformen!

Als u Krita via de Windows store heeft geïnstalleerd, dan zal het bestand kritarc op een andere locatie worden opgeslagen:

%LOCALAPPDATA%\Packages\49800Krita_RANDOM STRING\LocalCache\Local\kritarc

Uw eigen aangepaste sneltoetsen worden opgeslagen in een apart bestand kritashortcutsrc waarvan u op dezelfde manier een back-up kunt maken. Dit wordt uitgebreider beschreven in de sectie over sneltoetsen.