Hulpdatabeheer

Hulpdata zijn pluggable stukken data, zoals penseelinstellingen of patronen. Krita heeft een goed beheersysteem voor hulpdata, waarmee u data kunt taggen, uitschakelen, met anderen delen en meer.

Veranderd in versie 5.0.

Alle hulpdata wordt opgeslagen in de map voor hulpdata. Deze map kunt u instellen in de algemene voorkeuren. Omdat het bijhouden van al deze hulpdata veel werk kan zijn, heeft Krita een SQLite cache gecreëerd waarin het de tags, namen, versies en andere data over de hulpdata bewaart.

Dankzij deze cache, kan Krita het laden van data uitstellen tot het moment dat het echt nodig heeft. Dit maakt Krita een stuk lichter dan het geval dat het deze cache niet heeft. Het wissen of verwijderen van deze cache zal ook de tags en de relaties daarvan verwijderen, wees daarom voorzichtig.

Als u de locatie van de map met hulpdata niet heeft gewijzigd, dan kunt u de hulpdata vinden in..

Linux

$HOME/.local/share/krita/

Windows

%APPDATA%\krita\

macOS

~/Library/Application Support/Krita/

Als u Krita via de Windows Store installeerde, dan zal uw aangepaste hulpdata op een locatie zoals deze te vinden zijn:

%LOCALAPPDATA%\Packages\49800Krita_RANDOM STRING\LocalCacheRoamingkrita

Hulpbronbibliotheken

Krita kan verschillende hulpbronbibliotheken laden.

Map met hulpdata

De hulpbronmap wordt als de belangrijkste bibliotheek beschouwd. Bij de creatie van nieuwe hulpdata, zullen ze allemaal hier eindigen. U kunt de locatie daarvan instellen in de:ref:algemene instellingen <resource_settings>.

Hulpbronbundel

De belangrijkste methode om hulpdata te uit te wisselen zijn is de Resource Bundles, wat een gecomprimeerd bestand is waarin alle hulpdata samen verpakt is. daarin is ook enige andere informatie zoals metadata en een manifest zodat Krita kan controleren of er fouten in het bestand aanwezig zijn.

Penseelbibliotheek van Adobe

Een ABR met daarin meerdere afbeeldingen. Oudere versies van Krita konden deze niet laden, maar nu zal Krita ze als een bibliotheek met penselen laden.

Stijlbibliotheek van Adobe

Dit is het ASL formaat van Photoshop , waarin de Laagstijlen is opgeslagen.

Document-opslag

Elk Krita document kan hulpdata bevatten en als bibliotheek voor hulpdata fungeren. Op dit moment wordt dit alleen gebruikt voor palletten.

Geheugenopslag

En tenslotte is de geheugenbibliotheek de plek waar tijdelijke hulpdata wordt bewaart, welke is gegenereerd door Krita en die geen fysieke versie op de harde schijf heeft. Dit wordt op dit moment gebruikt voor kleurverloop van de voorgrond-naar-achtergrond .

Door naar Instellingen ‣ Hulpbronbibliotheken beheren te gaan kunt u de hulpbronbibliotheken beheren. In dit dialoogvenster, kunt hulpbronbibliotheken importeren, ze deactiveren, en ook Uw eigen bundel creëren.

Bundels importeren

Om een bundel te importeren, klikt u op de knop Bundels importeren… rechtsboven in het dialoogvenster. Selecteer het .bundel-bestandsformaat van de bestandstypen als deze nog niet is geselecteerd, Ga naar de map waar u de bundel heeft gedownload, selecteer het en klik op Openen. Nadat de bundel is geïmporteerd krijgt u het te zien in de sectie Active Bundle. Als u de bundel niet nodig heeft dan kunt u het tijdelijk inactief maken door het te selecteren en op de pijl-knop te klikken, hierdoor verplaatst u het naar de Inactieve sectie.

Uw eigen bundel creëren

U kunt uw eigen bundel creëren met de door u gekozen hulpdata. Klik op de knop Create bundle . Dit opent een dialoogvenster zoals hieronder.

../_images/Creating-bundle.png

De sectie aan de linkerkant is voor het invullen van informatie over de bundel zoals de auteursnaam, website, email bundelpictogram enz. De rechterkant geeft een lijst met beschikbare bronnen. Selecteer in de keuzelijst erboven het type hulpdata dat u wilt toevoegen aan de bundel en voeg het toe aan de bundel door de betreffende hulpdata te selecteren en op de pijlknop te klikken.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat u ook de penseeltip meelevert voor de betreffende penselen die u aan de bundel toevoegt. Als u de penseeltip niet meelevert dan krijgt u voor de penseelinstellingen uit deze bundel een grote X als thumbnail te zien als teken dat het textuur ontbreekt. En de penseelinstelling zal niet hetzelfde zijn.

Nadat u alle hulpdata heeft toegevoegd, kunt u de bundel creëren door op de knop Opslaan te klikken, De bundel zal op de opgegeven locatie worden opgeslagen. U kunt nu de bundel aan andere artiesten geven of het in andere werkstations laden.

Geïmporteerde bundels verwijderen

In het geval dat u de de geïmporteerde bundels permanent wilt verwijderen dan klikt u op de knop Map met hulpbronnen openen in het dialoogvenster Hulpbronnen beheren. dit opent de map met de hulpdata in uw bestandsbeheerder. Ga naar de map bundles en verwijder de ongewenste bundel-bestand. De volgende keer dat u Krita start de bundel en bijbehorende data niet meer worden geladen.

Hulpdata beheren

Zoals al eerder gezegd, Krita heeft een flexibel beheersysteem voor de hulpdata. Vanaf versie 2.9 kunt u de verschillende hierboven genoemde hulpdata met anderen delen door een enkel door Krita gecreëerd gecomprimeerd ZIP-bestand met anderen te delen.

De sectie bij de instellingen voor beheer van hulpdata is ook gewijzigd om het de artiesten makkelijker te maken om hun bundel-bestanden te creëren.U opent de sectie voor hulpdatabeheer door te gaan naar Instellingen ‣ Hulpbronnen beheren… .

../_images/Manageresources.png

U kunt hier een aantal dingen hier doen, zoals het verwijderen van backup-bestanden, groepsgewijs taggen, verwijderen/deactiveren van de hulpdata zelf, importeren van hulpdata en het openen van het dialoogvenster voor de creatie van bundels.

Hulpdata importeren

Om hulpdata te importeren, selecteert u importeren in de hulpbronkiezers of het hulpbronbeheer.

De import van de gekozen hulpdata is rechttoe rechtaan. U kunt alleen bepaalde soorten bestanden selecteren, en alle bestanden die selecteerbaar zijn, zal u voor dat type hulpdata kunnen importeren.

De importknop in de hulpbronbeheerder moet echter soms een keuze maken of een geïmporteerd bestand *.png een penseeltop is of een textuur. Bij importeren van een formaat dat voor meerdere typen hulpbronnen gebruikt kan worden, zal een venster verschijnen die vraagt welk hulpbrontype bestand u bedoelt te importeren.

Activeren en Deactiveren

U deactiveert hulpdata door ze in de betreffende beheervenster te selecteren en ze naar de prullenbak te verslepen.

Om een hulpbron te activeren, ga naar Instellingen ‣ Hulpbronnen beheren…, zet Verwijderde hulpbronnen tonen aan. De gedeactiveerde hulpbronnen zouden nu zichtbaar moeten zijn, selecteer ze en druk daarna op Hulpbron verwijderen ongedaan maken.

Bij hulpdata naar de vorige versie gaan

 1. Ga hiervoor eerst naar Instellingen ‣ Hulpbronnen beheren ‣ Map met hulpbron openen.

 2. Ga vervolgens naar de map paintoppresets.

 3. Backup (selecteer en knip) alle versies van de betreffende hulpdata naar een plek waar u het later terug kan vinden. Verwijder al deze bestanden uit de paintoppresets-map.

 4. Start Krita opnieuw op.

 5. En voeg alleen de gewenste versie van de hulpdata toe.

Reservekopieën verwijderen

Als u een penseelinstelling uit Krita verwijdert, Dan verwijdert Krita de kopie van de penseelinstelling niet echt. Het voegt het toe aan een black list zodat de volgende keer dat Krita start de penseelinstellingen op deze list niet worden geladen. Om de penselen van deze lijst te verwijderen, klikt u op Delete Backup Files.

Notitie

backup-bestanden verwijderen is tijdelijk uitgeschakeld in 5.0.

Tags

Met tags kunt u tijdens het tekenen de hulpdata beheren. Alle hulpdata van Krita kunnen tags krijgen. Deze tags kunnen via hulpdata-beheer geplaatst worden, maar ook via de respectievelijke vastzet-panelen zoals het paneel voor penseelinstellingen, het paneel voor patronen enz. Als u met de mouseleft klikt op het plus-pictogram dan kunt u een tag-naam toevoegen. Behalve dat u tags kunt toevoegen, kunt u ook tags hernoemen en verwijderen.

../_images/Tags-krita.png
 • Hulpdata kunt u indelen met een of meer tags. U kan bijvoorbeeld een penseelinstelling hebben van een favoriete : dfn:Ink Pen-variant en daaraan een tag hebben toegevoegd zodat het zichtbaar wordt bij het Inkten, Schilderen, de creatie van Stripboeken en in uw favoriete groep met penselen.

 • Penselen in de tab Voorgedefinieerd van Penseelinstellingen kunt u voor de handigheid ook een tag geven en groeperen.

In de hulpbronbeheerder kunt u meerdere hulpbronnen tegelijk een tag geven. Om meerdere hulpbronnen te selecteren, gebruik Ctrl voor toevoegen van individuele hulpbronnen aan de selectie of Shift voor in een keer toevoegen van elke hulpbron. Druk daarna op het plus-pictogram naast de sectie tags om een tag aan elke geselecteerde hulpbron toe te voegen.

Sommige tags zijn vertaald. Als u voor anderen bundels maakt, kan het gebruik van dergelijke tags handig zijn om cross-language compatibiliteit te vergroten. De tags die vertaald zijn…

 • Digitaal

 • Gummen

 • FX

 • Favorieten

 • Inkt

 • Verf

 • Pixel_Art

 • Schets

 • Texturen

Filteren

Sommige vastzet-panelen, zoals bijvoorbeeld het vastzet-paneel voor penseelinstellingen hieronder hebben een filter, die als een zoekbalk werkt voor de betreffende hulpmiddelen.

../_images/Brushpreset-filters.png

U kunt een penseelnaam of een tag-naam opgeven om snel een lijst te krijgen met de gewenste penseelinstellingen. Als u een tag selecteert in de keuzelijst voor tags en u wilt penseelinstellingen met andere tags toevoegen dan kunt u een filter toevoegen gebaseerd op gedeeltelijke, hoofdletter-ongevoelige naam van de hulpdata door partialname of !partialname te gebruiken.

Inzoomen op hulpdata

Als u vindt dat de voorbeelden van de hulpdata zoals kleur-penselen en patronen te klein zijn dan kunt u ze groter maken of Zoom in. Bij alle selectiepanelen voor hulpdata kunt u in- of uit-zoomen door boven het selectiepaneel te zweven met de muis en dan de Ctrl + mousescroll toetsen te gebruiken.

Soorten hulpdata in Krita

Andere soorten hulpdata